Back to top

 

          akad. dr. Peter Štih, redni profesor 

 

                 kabinet:                111

               tel. št.:                  01/241 1198

               elektr. naslov:      peter.stih[at]ff.uni-lj.si

               govor. ure:           zimski semester: petek, 10.30­–11.30;

                                           letni semester: petek, 13.00­–14.00 

                                            povezave:            bibliografija; SAZUAcademia.edu

IZOBRAZBA
 • 1993: doktor zgodovinskih znanosti (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1993: magister s področja zgodovine (nostrifikacija diplome specialističnega študija na Univerzi na Dunaju)
 • 1992: zaključena triletna speciaspecializacija iz pomožnih zgodovinskih ved (Univerza na Dunaju, Institut für Österreichische Geschichtsforschung)
 • 1983: diplomirani zgodovinar
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2004: redni profesor
 • 1999: izredni profesor
 • 1994: docent
 • 1985: asistent

 

Daljša gostovanja na tujih univerzah

 • 2002: gostujoči profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu, Hrvaška

 

Članstva in nagrade (izbor)

 • redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti
 • redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2020–: predsednik SAZU)
 • dopisni član v tujini Österreichische Akademie der Wissenschaften
 • član Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Dunaj, Avstrija
 • član Komission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa (do 2008 Südostdeutsche Historische Komission), Tübingen, Nemčija
 • član Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, Gorica, Italija
 • dopisni član Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, Videm, Italija
 • 2000: nagrada Clio Zveze zgodovinskih društev Slovenije za knjigo “Villa, quae Sclavorum lingua vocatur Goriza”

 

Strokovno delo

 • 2000–: odgovorni urednik Zgodovinski časopis 
 • 2000–: odgovorni urednik Zbirka Zgodovinskega časopisa
RAZISKOVALNA PODROČJA 

Srednjeveška zgodovina prostora med severnim Jadranom, vzhodnimi Alpami in zahodno Panonijo;

slovanske etnogeneze in državne tvorbe zgodnjega srednjega veka v Vzhodnih Alpah;

zgodovina plemstva;

oblikovanje dežel v slovenskem prostoru in ustavno-upravna zgodovina;

diplomatika in kritika virov;

zgodovina in kritika slovenskega zgodovinopisja.

POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Štih, Peter. 2013. I conti di Gorizia e l’Istria nel medioevo (Collana degli Atti 36). Rovigno/Rovinj: Centro di ricerche storiche – Rovigno.

Štih, Peter. 2010. The Middle Ages Between the Eastern Alps and the Northern Adriatic: Select Papers on Slovene Historiography and Medieval History (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450–1450, 11). Leiden-Boston: Brill.

Štih, Peter; Simoniti, Vasko; Vodopivec, Peter. 2008. Slowenische Geschichte. Gesellschaft – Politik – Kultur. Graz: Leykam.

Štih, Peter. 1999. “Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza”. Študija o dveh listinah cesarja Otona III. iz leta 1001 za oglejskega patriarha Johannesa in furlanskega grofa Werihena (DD. O. III. 402 in 412). Nova Gorica: Goriški muzej.

Štih, Peter. 1996. Studien zur Geschichte der Grafen von Görz, Die Ministerialen und Milites der Grafen von Görz in Istrien und Krain (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 32). Wien-München: Oldenbourg.