Back to top

 

          Maja Vehar, asistentka

 

              kabinet:               108

              tel. št.:                 01/241 1192

              elektr. naslov:      maja.vehar[at]ff.uni-lj.si

              govor. ure:           po dogovoru

              povezave:           bibliografija; Academia.edu

IZOBRAZBA
  • 2016: magistrica profesorica zgodovine in magistrica profesorica slovenistka (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
  • 2014: diplomirana zgodovinarka in diplomirana slovenistka (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  • 2016–: asistentka za občo in slovensko sodobno zgodovino
  • 2016–: mlada raziskovalka (mentor: red. prof. dr. Božo Repe)

 

Raziskovalno in strokovno delo

  • 2017–: članica ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva
  • 2016–: članica ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Sodobna slovenska zgodovina; socialna zgodovina; zgodovina odnosov med spoloma; zgodovina športa.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Vehar, Maja. 2018. “Zavodna oskrba pomoči potrebnih otrok v LRS med letoma 1945 in 1947.” V Nečakov zbornik, uredili Bojan Balkovec, Kornelija Ajlec in Božo Repe, 847–859. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Mikša, Peter in Maja Vehar. 2015. Kredar'ca: Ob 120-letnici postavitve prve koče pod Triglavom. Ljubljana: Planinsko društvo Ljubljana - Matica.

Vehar, Maja. 2015. “Od krsta do poroke in pogreba.” Žirovski občasnik 36, št. 45: 55–78.