Back to top

 

          dr. Božidar Jožef Flajšman 

           

       

              kabinet:                110

              tel. št.:                  01/241 1196

              elektr. naslov:       bozidarjozef.flajsman[at]ff.uni-lj.si

              povezave:            bibliografija; osebna spletna stran

 

IZOBRAZBA
  • 2009: doktor znanosti s področja likovne pedagogike (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)
  • 2005: magister znanosti s področja razvoja in teorije oblikovanja (Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost)
  • 2002: profesor likovne umetnosti (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Raziskovalno in strokovno delo

  • 2017–: član ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ...  madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskij meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, vodja: dr. Božo Repe
  • 2004–: urednik katalogov prejemnikov nagrade Zlata ptica
  • 1996–: urednik in član uredniškega odbora Liberalne akademije/Alternativne akademije
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Sodobna slovenska zgodovina; lokalna zgodovina; zgodovina vizualnih komunikacij/nagovorov
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Flajšman, Božidar, 2017. Podsreda, zgodbe z razglednic. 1. izd. Podsreda: Kozjanski park.

Flajšman, Božidar, 2015. Podobe časa : Metlika na razglednicah. 1. izd. Metlika: Mestna skupnost.

Flajšman, Božidar, 2014. 100 let belokranjske železniške proge na razglednicah. Metlika: Mestna skupnost, Ljubljana.

Flajšman, Božidar, 2013. Art has an inherently ecological character : elements in the work of Jure Detela. Ecology through poetry: the right to live, uredili Jelka Kernev-Štrajn, Iztok Osojnik, Darja Pavlič: 134–150. Calcutta: Sampark.

Flajšman, Božidar, 2006. Vizualna ekologija: ekološki nagovori vidnih sporočil (Acta, 3). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.