Back to top

 

          Matej Petrič 

 

 

                 kabinet:               108

               tel. št.:                 01/241 1192

               elektr. naslov:     matej.petric[at]ff.uni-lj.si

               povezave:           bibliografija

               

IZOBRAZBA
  • 2017: magister antičnih in humanističnih študijev (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
  • 2013: diplomant latinskega jezika, književnosti in kulture in diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

  • 2017–: mladi raziskovalec (mentor: akad.red. prof. dr. Peter Štih)

 

Raziskovalno in strokovno delo

  • 2015: sodelovanje pri projektu Razvoj gradiv za vseživljensko učenje latinščine

 

Nagrade in štipendije

  • 2017: Prešernova nagrada Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za magistrsko delo
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Zgodovina pozne antike; poznoantično krščanstvo; rimska književnost.