Back to top

 

          dr. Bojan Balkovec, izredni profesor 

               

                  kabinet:               111

               tel. št.:                 01/241 1198

              elektr. naslov:      bojan.balkovec[at]ff.uni-lj.si

              govor. ure:           sreda, 9.00–10.00

              povezave:           bibliografija; Academia.edu

IZOBRAZBA
 • 1998: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1990: magister zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1987: profesor zgodovine in diplomirani sociolog (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2020–: izredni profesor za novejšo in sodobno zgodovino
 • 2000–2020: docent za občo in slovensko sodobno zgodovino 
 • 1989–2000: asistent
 • 1987–1989: stažist raziskovalec

 

Daljša gostovanja na tujih univerzah

 • 2017: Univerza v Skopju, Filozofska fakulteta
 • 2017: Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta
 • 2016: Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta
 • 2014: Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta
 • 2010: Aleksanteri Institute Helsinki
 • 2009: Univerza v Skopju, Filozofska fakulteta
 • 2007: Šlezijska univerza v Opavi

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2017–: član ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva  
 • 1999–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)
 • 1999–2001: član raziskovalnega projekta Slovenci od začetka slovenskega narodnega preporoda do samostojne države
 • 1995–1998: član raziskovalnega projekta Slovenci in Evropa

 

 • 2001–: član uredniškega odbora revije Zgodovinski časopis
 • 1999–2003: član uredniškega odbora revije Zgodovina v šoli
 • Recenzent učbenikov in prispevkov v znanstvenih revijah (Prispevki za novejšo zgodovino, Historijski zbornik)
 • 1992–2003, 2006–: član strokovnega sveta Muzeja Novejše zgodovine Slovenije
 • 2001–2006: član izvršnega odbora Eustory
 • 2001–2005: predsednik predmetne komisije za zgodovino za Nacionalno preverjanje v devetletni osnovni šoli
 • 2003–2007: član Komisije za učbenike pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje
 • Član Fakultetnega sveta, Akademskega zbora, predstojnik Oddelka za zgodovino
RAZISKOVALNA PODROČJA 

Sodobna slovenska zgodovina, zgodovina parlamentarizma, lokalna zgodovina.

POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Balkovec, Bojan, 2018. Zaplembe tujega tiska v prvi Jugoslaviji – Primer tiska iz ZDA. V Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ur. Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe, 175–189. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Balkovec, Bojan, 2017. "Svi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija": izborna teorija i praksa u međuratnoj Jugoslaviji. Zagreb: Srednja Europa

Balkovec, Bojan, 2017. »O izborima u prvih dvadeset godina samostalne Slovenije«. Historijski zbornik God. 70, br. 1: 159–200. https://hrcak.srce.hr/file/284701

Balkovec, Bojan, 2017. »Delavec in delavka se starata«. V Starost - izzivi historičnega raziskovanja, 143–159. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Balkovec, Bojan, Šubic, Ivana, 2015. Die Einzelheiten und Unterschiede zwischen den Wahlen in Slowenien und Kroatien in den Jahren 1920-1927. Review of Croatian history = Revue für kroatische Geschichte = Revue d'histoire croate. Vol. 11, no. 1: 47–81. https://hrcak.srce.hr/file/220883