Back to top

 

          dr. Rok Stergar, izredni profesor 

 

               kabinet:               114

               tel. št.:                 01/241 1206

               elektr. naslov:     rok.stergar[at]ff.uni-lj.si

               govor. ure:          ponedeljek, 10.3011.30 

                 povezave:           bibliografija; Academia.edu

IZOBRAZBA
 • 2003: doktor znanosti s področja zgodovinopisja (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1998: univerzitetni diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2013–: izredni profesor
 • 2007–2013: docent
 • 1998–2007: asistent

 

Daljša gostovanja na tujih univerzah

 • 2015 (februar–maj): Univerza v Zagrebu

 

Raziskovalno in strokovno delo

 

 • 2020-: svetovalec-sodelavec v ERC Advanced projektu ECOINT (European Research Council)
 • 2019: vodja projekta AD Romam: Griechisch-Katholische Priester aus dem habsburgischen Galizien in Rom – Eine Bestandaufnahme (OeAD Kooperationsstelle Lemberg)
 • 2019-: raziskovalec v projektu Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918–1923) (ARRS)
 • 2017-: kooperacijski partner v raziskovalnem projektu Habsburg Army Multilingualism and Military-Civil Relations, 1868-1914 (FWF Austrian Science Fund)
 • 2007-2011: raziskovalec v projektu Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu (Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport, Republika Hrvaška)
 • 2004-: raziskovalec v programu Slovenska zgodovina (ARRS)
 • 2003: vodja projekta Die Geschichte und Mythen des Mittelalters und das Entstehen der modernen Nation im 19. Jahrhundert (Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut)

 

 • recenzent revij Acta Histriae, Austrian History Yearbook, Central European History, CEPS Journal, Dve domovini / Two Homelands, First World War Studies, European Review of History/ Revue européenne d'histoire, Povijesni prilozi, Prispevki za novejšo zgodovino, Zgodovinski časopis
 • recenzent monografij za Berghahn Books, Cankarjeva založba, Jagiellonian University Press, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Založba INZ, Založba ZRC, Znanstvena založba Filozofske fakultete

 

 • ocenjevalec projektnih prijav za FWF Austrian Science Fund, GAČR Czech Science Foundation, Ministrstvo za prosveto in znanost Republike Srbije
 • evaluator znanstvene produkcije raziskovalnih inštitutov Češke akademije znanosti
RAZISKOVALNA PODROČJA 

Zgodovina Srednje in Jugovzhodne Evrope; zgodovina nacionalizmov; prva svetovna vojna.

NEDAVNE OBJAVE 

Stergar, Rok. 2020. „Habsburg South Slavs in Peace and War, 1912-1918“. V John R. Lampe in Ulf Brunnbauer, ur. Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History. Abingdon, Oxon, New York, N.Y.: Routledge, v tisku.

 

—. 2020. „Continuity, Pragmatism, and Ethnolinguistic Nationalism: Public Administration in Slovenia during the Early Years of Yugoslavia“. V Peter Becker, Therese Garstenauer, Veronika Helfert, Karl Megner, Guenther Steiner in Thomas Stockinger, eds., Hofratsdämmerung? Verwaltung und ihr Personal in den Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie 1918 bis 1920. Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 75. Vienna: Böhlau, v tisku.

 

—. 2019. „L'expérience des soldats austro-hongrois sur le front austro-italien: le problème du ravitaillement en vivres“. V Giovanni L. Fontana in Marco Mondini, ur. Soldati e quotidianità della guerra, 13-30. Ricerche di storia 4. Ospedaletto (Pisa).

 

—. 2019. „The Evolution of Linguistic Policies and Practices of the Austro-Hungarian Armed Forces in the Era of Ethnic Nationalisms: The Case of Ljubljana-Laibach“. V Markian Prokopovych, Carl Bethke in Tamara Scheer, ur. Language Diversity in the Late Habsburg Empire, 50-71. Central and Eastern Europe, 9. Leiden, Boston: Brill.

http://doi.org/10.1163/9789004407978_005