Back to top

 

          dr. Urška Strle, asistentka 

 

               kabinet:               112

               tel. št.:                 01/241 1202

               elektr. naslov:     urska.strle[at]ff.uni-lj.si

               govor. ure:          po dogovoru

               povezave:          bibliografija

 

IZOBRAZBA
 • 2010: doktorica znanosti s področja zgodovinopisja (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 2004: univerzitetna diplomirana zgodovinarka (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2013–2017: asistentka

 

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

 • 2010–2013: asistentka
 • 2006–2010: mlada raziskovalka 

 

Izobraževanja v tujini

 • 2012 (april): štipendija v Torontu, Kanada (International Council for Canadian Studies)
 • 2011 (september): štipendija na Univerzi v Stavangerju, Norveška v okviru programa Mobility (Norwegian Financial Mechanism, EEA Grants)
 • 2006 (oktober): intenzivni tečaj za podiplomske študente s področja migracijskih študij (Univerzi Carl von Ossietzky, Oldenburg, Nemčija)
 • 1999/2000: enoletni študij v Bratislavi v okviru programa CEEPUS/Socrates

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2017–2022: članica evropskega raziskovalnega projekta EIRENE – Povojne tranzicije v perspektivi spola. Primer severozahodnega jadranskega prostora, vodja: dr. Marta Verginella
 • 2014–2017: članica ARRS raziskovalnega projekta Ženske in prva svetovna vojna, vodja: dr. Marta Verginella 
 • 2013–2016: članica ARRS raziskovalnega projekta Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941), vodja: dr. Marta Verginella 
 • 2011–2014: članica ARRS raziskovalnega projekta Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovenk in Slovencev, vodja: dr. Oto Luthar
 • 2011–2012: članica ARRS raziskovalnega projekta Narodna in kulurna identiteta slovenskega izseljenstva, vodja: dr. Marjan Drnovšek
 • 2010: članica in nacionalna koordinatorica projekta Central Europe in Canada: CEACS Diaspora project, vodja: dr. Vesna Lopičić (Niš, Srbija)
 • 2010–2011: članica ARRS raziskovalnega projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo, vodja: dr. Oto Luthar
 • 2009–2012: članica ARRS raziskovalnega projekta Ustvarjanje spomina in ohranjanje kulturne identitete med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci, vodja: dr. Mirjam Milharič Hladnik

 

Nagrade in štipendije

 • 2011: prva nagrada za najboljše študijsko delo s področja izseljenstva (Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu)
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Zgodovina migracij, ustna zgodovina, zgodovina žensk, sodobna zgodovina evropskega prostora, zgodovina Kanade.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Strle, Urška. 2017. »Internment of Slovenes in Italian fascist camps: a short historical context of memorizing«. V Projecting memory, ur. Inês Moreira in Elena Lacruz, 293–313. Warsaw: IRF Press.

Strle, Urška. 2016. »Go West!: illegal post-war migrations from the Soča region in the light of a case study«. V Sconfinamenti storiografici e attraversamenti di confini, ur. Marta Verginella, Qualestoria 44/1, 27–46. Trieste: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia.

Strle, Urška. 2015. »K razumevanju ženskega dela v veliki vojni.« Prispevki za novejšo zgodovino 55/2, 103–125.

Strle, Urška. 2013. »Begunke v slovenskem delu Kraljevine (1918–1941).« V Dolga pot pravic žensk : pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem, ur. Marta Verginella, 159–184. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Studia humanitatis.

Strle, Urška. 2010. »Slovenians in Canada: an oral history perspective.« V Migrating Memories: Central Europe in Canada. Vol. 2, Oral Histories. 1st ed., ur. Rodica Albu, 357–419. Brno: Central European Association for Canadian Studies.