Back to top

 

          dr. Marta Verginella, redna profesorica 

 

               kabinet:               112

               tel. št.:                 01/241 1202

               elektr. naslov:     marta.verginella[at]ff.uni-lj.si

               govor. ure:          petek, 9.4010.30

               povezave:           bibliografija

Red. prof. dr. Marta Verginella (1960), zgodovinarka; zaposlena na Oddelku za zgodovino FF UL. Univerzitetno diplomirana zgodovinarka (Univerza v Trstu, Leposlovna fakulteta, Oddelek za zgodovino, 1984) in kasneje doktorica znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 1995). Med leti 1992 in 1996 je bila asistentka sociologije kulture na Oddelku za sociologijo, med 1997 in 2001 docentka za slovensko in občo novejšo zgodovino. 2001 je postala izredna profesorica za slovensko in občo zgodovino, 2006 pa redna profesorica za slovensko in občo zgodovino na Oddelku za zgodovino.  V štud. letih 2005 -2007 je bila predstojnica Oddelka za zgodovino. Je predavateljica in nosilka študijskih predmetov Obča zgodovina 19. stoletja, Teorija zgodovine in Epistemologija zgodovine.

 

Kot gostujoča profesorica je predavala na Mediteranski katedri Univerze v Valenciji, v okviru programa kurzov 2005, Univerza v Valenciji (catedra UNESCO, catedra MEDITERRANIA)  izvedla ciklus predavanj z naslovi "Fenomen migratori en un area multietnica. Aproximacions i fonts", "Migracions i mobilitat entre els segles XIX i XX" in "Migracions i ús politic de la historia entre Italia i la ex Iugoslavia".

 

Vrsto let je raziskovalno sodelovala ali vodila številne nacionalne ter mednarodne projekte. Njena raziskovalna področja obsegajo zgodovino ženske in spola, socialno zgodovino, ustno zgodovino, spominske študije,  mejne in nacionalne študije. Od leta 1999 je članica ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani).

Kot članica je sodelovala na različnih projektih, na primer med leti 1997 in 1999 ARRS raziskovalni projekt Dinamike političnega dogajanja, ideoloških in kulturnih premikov ter družbeno-gospodarski in etničnih sprememb na Tržaškem v 19. in 20. stoletju, med leti 1997  in 2001 ARRS raziskovalni projekt Epistemične preobrazbe in institucionalni razvoji v humanistiki, med leti 2011 in 2014 ARRS raziskovalni projekt Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk, med leti  2016 in 2018 ARRS raziskovalni projekt Oborožena meja: Politično nasilje v severnem Jadranu 1914–1941.

 

Kot vodja projekta je sodelovala na naslednjih projektih: 2009 – 2012 vodja ARRS projekta Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem, 2014 - 2016 vodja ARRS projekta Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941), 2014 – 2017 vodja ARRS projekta Ženske in prva svetovna vojna.

Raziskovalno je sodelovala tudi na mednarodnih projektih, na primer med leti 2004 in 2007 je bila članica INTERREG projekta IIIA/Phare CBC Italia_Slovenia Dalla terra divisa al confine ponte. Frattura e collaborazione nelle aree di confine tra Italia e Slovenia nel secondo dopoguerra (1945–1965).

Kot vodja mednarodnega projekta sodeluje na evropskem raziskovalnem projektu  ERC EIRENE – Povojne tranzicije v perspektivi spola. Primer severozahodnega jadranskega prostora (2017 – 2022).

 

Njeno javno delovanje obsega številna področja:

- članstvo v interesnih  združenjih: Slovenska Nacionalna Matica Ljubljana, Slovenski raziskovalni inštitut Trst, SISSCO

- članstvo v znanstvenem odboru ESOF  - Trst  mesto znanosti  2020

- članstvo znanstvenega odbora  Inštituta F. Parri, Milano

 

Je prejemnica naslednjih  nagrad, štipendij, priznanj:

- 2002: École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, France

- 1994: Alpe Adria scholarship, Univerza v Celovcu, Avstrija

- 2017: Priznanje za posebne raziskovalne dosežke, Študentski svet Filozofske fakultete 

- 2018: Priznanje filozofske fakultete za enkratni dosežek oziroma dogodek - pridobitev ERC Advanced Grant projekta EIRENE

 

Kot avtorica, soavtorica ali (so)urednica je objavila več monografij, med njimi:

  1. Verginella, Marta. 2016. “Succession choices of small farmers and women farmers' wills in the area around Trieste in the nineteenth century.”In The History of Families and Households: Comparative European Dimensions edited by Silvia Sovič,  Pier Paolo Viazzo, Pat Thane, 207–231  Leiden; Boston: Brill.
  2. Verginella, Marta. 2015. La guerra di Bruno: l'identità di confine di un antieroe triestino e sloveno (Saggi, Storia e scienze sociali). Roma: Donzelli.
  3. Verginella, Marta. 2015. “Displacement and cultural borders in the Great War: bitterness of the refugee experience in the native country or abroad.” Acta Histriae 23, št. 3: 357–376.
  4. Verginella, Marta. 2008. Il confine degli altri: la questione giuliana e la memoria slovena (Saggine, 112). Roma: Donzelli.
  5. Verginella, Marta. 2006. Ženska obrobja: vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta.