Back to top

 

dr. Alenka Cedilnik, docentka 

 

kabinet:               108

tel. št.:                 01/241 1192

elektr. naslov:     alenka.cedilnik[at]ff.uni-lj.si

govorilne ure:     zimski semester: četrtek, 12.15–13.15;

                           letni semester: torek, 10.00–11.00

povezave:          bibliografija

 

IZOBRAZBA
 • 2003: doktorica s področja zgodovinopisja (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 2001: magistrica znanosti s področja zgodovinopisja  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1998: univerzitetna diplomirana zgodovinarka (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2010–: docentka za antično zgodovino in zgodovino starega veka
 • 2008–2010: asistentka za antično zgodovino in zgodovino starega veka 

 

 • 1998–2003: mlada raziskovalka (Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 

Štipendije in nagrade

 • 2006: nagrada Klio za najboljše objavljeno delo s področja slovenskega zgodovinopisja za obdobje preteklih dveh let za knjigo Ilirik med Konstantinom Velikim in Teodozijem Velikim
 • 1999: štipendija grške vlade za udeležbo na seminarju grškega jezika in kulture na Univerzi v Patri 
 • 1998: štipendija grške vlade za udeležbo na intenzivnem enomesečnem tečaju nove grščine na Univerzi v Rodosu 
 • 1998: Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko delo 

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • Uredniški svet revije Keria: Studia latina et greca
 • 2017–: predstojnica Oddelka za zgodovino
  RAZISKOVALNA PODROČJA 
  Grška in rimska zgodovina.
  POMEMBNEJŠE OBJAVE 

  Cedilnik, Alenka, 2014. »Filostorgijev prikaz bitke pri Mursi.« Keria: Studia Latina et Graeca 16, št. 1: 67–82. https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/4391

  Cedilnik, Alenka. 2013. »Der römisch-gotische Friedensschluss im Jahre 382.« Byzantinoslavica: Revue internationale des études byzantines 69, no. 1-2: 13–49.

  Cedilnik, Alenka. 2009. »Der Krieg des Theodosius gegen die Goten (379–382).« Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 12: 45–97. https://gfa.gbv.de/dr,gfa,012,2009,a,05.pdf

  Cedilnik, Alenka. 2006. »Das Illyricum im 4. Jh.: Zusammenfassung.« Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 9: 37–72. https://gfa.gbv.de/dr,gfa,009,2006,a,05.pdf

  Cedilnik, Alenka. 2004. Ilirik med Konstantinom Velikim in Teodozijem Velikim: Balkansko-podonavski prostor v poročilih Atanazija, Hilarija, Sokrata Sholastika, Sozomena, Teodoreta in Filostorgija (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 3). Ljubljana: Založba ZRC.