Back to top

 

Sodelavci Oddelka za zgodovino izvajamo raziskovalni Program Slovenska zgodovina in sočasno krajše usmerjene raziskovalne projekte.V programe in projekte so vključeni redno zaposleni na Oddelku za zgodovino in posamezniki iz drugih raziskovalnih inštitucij.