Back to top

         

           dr. Ana Cergol Paradiž, docentka 

               

                kabinet:               113

               tel. št.:                 01/241 1204

               elektr. naslov:     ana.cergol[at]ff.uni-lj.si

               govor. ure:          torek, 9.4010.30

               povezave:          bibliografija

 

IZOBRAZBA
  • 2014: doktorica znanosti s področja zgodovinopisja (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
  • 2008: profesorica zgodovine in sociologije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

  • 2016–: docentka za občo in slovensko novejšo zgodovino
  • 2009–2013: mlada raziskovalka (mentorica: red. prof. dr. Marta Verginella)

 

Raziskovalno in strokovno delo

  • 2017–2022: članica evropskega raziskovalnega projekta EIRENE – Povojne tranzicije v perspektivi spola. Primer severozahodnega jadranskega prostora, vodja: dr. Marta Verginella
  • 2017: članica ARRS raziskovalnega projekta Oborožena meja. Politično nasilje v severnem Jadranu 1914–1941, vodja: dr. Borut Klabjan
  • 2014–2017: članica ARRS raziskovalnega projekta Ženske in prva svetovna vojna, vodja: dr. Marta Verginella 
  • 2014–2016: članica ARRS raziskovalnega projekta Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941), vodja: dr. Marta Verginella 
  • 2010–: članica Delovne skupine za zgodovino evgenike in rasizma – Working Gropu on the History of Eugenics and Race (HRE)

 

Nagrade in štipendije

  • 2009: Prešernova nagrada Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za diplomsko nalogo
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Zgodovina znanosti; zgodovina spola; demografska zgodovina.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Cergol Paradiž, Ana. 2016. "Il destino delle madri nubili negli atti processuali sugli infanticidi e sugli aborti tra il 1860 e il 1910 nellʼarea triestina." Qualestoria (Sconfinamenti storiografici e attraversamenti di confini) 44, no 1: 81–98.

Cergol Paradiž, Ana and Verginella, Marta. 2016. “"Volemo pan, polenta e lavor": le proteste delle donne triestine, 1914–1918.” Genesis: rivista della Società Italiana delle Storiche 15, no. 1: 87–112

Cergol Paradiž, Ana. 2015. Evgenika na Slovenskem. Ljubljana: Sophia.

Cergol, Ana. 2015. “Yugoslavia I. (Slovenia).” In The history of East-Central European eugenics, 19001945: sources and commentaries, edited by Marius Turda, 363–419. London [etc.]: Bloomsbury Academic.

Cergol, Ana. 2010. "Illicit sexual relationships in the early 20th century: the issue of abortion." In Love and sexuality: anthropological, cultural and historical crossings, edited by Slađana Mitrović and Alja Adam, 155–163. Zagreb: Centre for Women's Studies: Red Athena University Press.