Back to top

 

Knjižnica oddelka za zgodovino

Lokacija  1. nadstropje, soba 104
Uradne ure

pon, tor, čet, pet 8-14

sre 8-17

Poletne uradne ure

pon, tor, čet, pet 9-13

sre 11-15

Kontakti

Naslov: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

E-naslov: knjiznica-zgodovina[at]ff.uni-lj.si, ohk.zgo[at]ff.uni-lj.si

Telefon: 01/241-1200

Zaposlene

mag. Barbara Šatej, prof. zgod. in dipl. bibl., bibl., vodja knjižnice

mag. Maja Božič, univ. dipl. zgod., bibl.

mag. Ana Marija Lamut, prof. grš. in prof. um. zgod., bibl.

O knjižnici

Knjižnica oddelka za zgodovino je bila ustanovljena leta 1920, na sedanji lokaciji je od leta 1961. Deluje v okviru  oddelka za zgodovino, od leta 1996 je organizacijsko tudi del Osrednje humanistične knjižnice    (OHK ). V prvi vrsti je namenjena študentom zgodovine in oddelčnim predavateljem, so pa njeni uporabniki tudi ostali študentje FF, študentje UL in raziskovalci z zgodovinskih in sorodnih ustanov.

Ima več kot 61.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva s področja slovenske zgodovine, zgodovine jugovzhodne Evrope in svetovne zgodovine s posebnim poudarkom na bližnjih sosedah Avstriji in Italiji.

Hrani osebno knjižnico prof. Jadrana Ferluge, donacije prof. Gregorja Čremošnika, prof. Frana Zwittra, prof. Ignacija Vojeta in Frančka Sajeta, del osebne knjižnice prof. Karla Stuhlpfarrerja in prof. Stuarta Woolfa ter fotokopije graškega arhiva o Tolminskem kmečkem uporu.

Hrani in ureja knjižnico zgodovinskega društva (ZZDS), ki se bogati z darovi in zamenjavami. 

Gradivo ni dostopno v prostem pristopu zaradi prostorske stiske, zato je potrebno v Cobissu poiskati ustrezno signaturo. Prepoznali jo boste po začetnici ZGO, črki in številki (npr. ZGO E 2167). Za starejše gradivo, ki še ni računalniško obdelano, je na voljo listkovni katalog, ki stoji na hodniku pred knjižnico.

Oznaka SKL v signaturi pomeni, da se gradivo  hrani v dislocirani enoti in ga po naročilu prejmete v roku

2-3 dni.

Izposoja je avtomatizirana, za še računalniško neobdelano gradivo se izpolni zadolžnica.

Izposoja na dom:

- knjige, magistrska in doktorska dela za 1 mesec,

- skripta in obvezno študijsko gradivo za 14 dni, roka izposoje ni možno podaljšati.

Izposoja v čitalnico:

- revije,

- gradivo iz priročne knjižnice,

- diplomska dela (kopiranje ni dovoljeno).

Izposojeno gradivo lahko izven uradnih ur vrnete v knjižni nabiralnik, ki se nahaja v pritličju pred sobo 37.

Pri izposoji veljajo pravila OHK.

 

V knjižnici so na voljo seznami obvezne literature za posamezne letnike.

Lahko se naročite na Zgodovinski časopis in Kroniko in ju v knjižnici tudi prejemate.

Oddelek izdaja zbirko Historia, ki jo dobite v knjižnici ali v knjigarni FF.

Medknjižnična izposoja Medknjižnična izposoja poteka preko OHK. 
Povezave

Digitalna knjižnica OHK

DiKUL

SISTORY

DLiB

HRČAK - Hrvaški portal znanst

ANNO - AustriaN Newspapers Online 

Novo na policah