Back to top

 

          dr. Irena Selišnik, docentka 

 

               kabinet:               112

               tel. št.:                 01/241 1202

               elektr. naslov:     irena.selisnik[at]ff.uni-lj.si

               govor. ure:          zimski semester: torek, 11.20–12.10

                                          letni semester: sreda, 13.10–13.50

                                                 povezave:          bibliografija

IZOBRAZBA
 • 2007: doktorica sociologije kulture (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 2001: profesorica zgodovine in univerzitetna diplomirana sociologinja kulture (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 • Docentka za področje slovenske in obče novejše zgodovine (2014)
 • Asistentka za področje slovenske in obče novejše zgodovine (2011)
 • Asistentka za področje sociologije kulture (2005)
 • Mlada raziskovalka (2004–2007, Oddelek za sociologijo)

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • Sodelovanje pri evropskem raziskovalnem projektu EIRENE – Povojne tranzicije v perspektivi spola. Primer severovzhodnega jadranskega prostora, vodja: dr. Marta Verginella (2017–
 • Sodelovanje pri ARRS projektu Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941), vodja: dr. Marta Verginella (2014–2016)
 • Sodelovanje pri ARRS projektu Ženske in prva svetovna vojna, vodja: dr. Marta Verginella (2014–2017)
 • Članica programske skupine Slovenska zgodovina (2012–, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • Raziskovalka pri projektu Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki, vodja: dr. Milica Antić Gaber (2011–2014)
 • Raziskovalka pri ARRS projektu Pravna in politična zgodovina žensk, vodja: dr. Marta Verginella (2009–2012)
 • Raziskovalka pri mednarodnem evropskem raziskovalnem projektu Načini uveljavljanja evropskih direktiv o nasilju nad ženskami, otroki in mladimi – dobre prakse in priporočila (2004–2007, Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 

RAZISKOVALNA PODROČJA 
Zgodovina spola in identitetnih politik; socialna zgodovina; zgodovina 19. stoletja, Kranjska.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Selišnik, Irena in Verginella, Marta. 2017. »Slovene intellectuals on the nation and marriage.«  Irish slavonic studies 26: 110–130.

Selišnik, Irena in Cergol Paradiž, Ana. 2016. »Delovanje žensk od karitativnosti do socialnega dela : zgodovinski pregled razvoja dobrodelnosti in začetki idej socialnega dela v letih 1850–1941 na Slovenskem.« Socialno delo 55, št. 5/6 (sep.–dec.): 239–251.

Selišnik, Irena. »The ladies of charity in Carniola, 1848 to 1914.«  Aspasia 8: 64–89.

Selišnik, Irena. 2016. »Vstop množic v polje političnega na prelomu 20. stoletja na Slovenskem.« V Historični seminar 12, uredili  Šter, Katarina in Žagar Karer, Mojca, 65–85. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Selišnik, Irena in Verginella, Marta. 2013. »The desire to be free: Marica Nadlišek Bartol and the young intelligentsia at the turn of the 20th century.«  Historijski zbornik  66, št. 1: 101–120