Back to top

 

          dr. Jernej Kosi, docent

   

                kabinet:                113

              tel. št.:                  01/241 1204

              elektr. naslov:      jernej.kosi[at]ff.uni-lj.si

              govor. ure:           po dogovoru

              povezave:            bibliografija; Academia.edu; ResearchGate

 

IZOBRAZBA
 • 2012: doktor znanosti s področja zgodovinopisja (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 2006: univerzitetni diplomirani zgodovinar in sociolog kulture (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2019–: docent za novejšo zgodovino
 • 2014–2010: asistent za slovensko in občo novejšo zgodovino
 • 2006–2011: mladi raziskovalec (mentorica: red. prof. dr. Marta Verginella)

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2017–: član ARRS raziskovalnega projekta Begunci – nikoli dokončana zgodba (vodja projekta: dr. Petra Svoljšak)
 • 2016–2017: član raziskovalnega projekta Postcarding Lower Styria. Narod, jezik in identitete na spodnještajerskih razglednicah (1885–1920) (financer FWF, Avstrija; Univerza v Gradcu, vodja projekta: dr. Heinrich Pfandl)
 • 2014–2016: član ARRS raziskovalnega projekta Ženske in prva svetovna vojna (vodja projekta: dr. Marta Verginella)
 • 2014–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)
 • 2015–2016: podoktorski raziskovalni projekt Das Schicksal weiblicher slowenischer Kriegsflüchtlinge im österreichischen Hinterland nach Eröffnung der Isonzofront (Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien (financer Stipendienstiftung der Republik Österreich (Stiftung Postdocs) Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft; akademska mentorica dr. Marija Wakounig)
 • 2013–2014: član ARRS raziskovalnega projekta Zgodovina upravnih meja in mejnosti: Slovensko-hrvaška meja 1800–1991 (vodja projekta: dr. Marko Zajc)

 

 • Recenzent pri znanstvenih revijah Prispevki za novejšo zgodovino, Goriški letnik
 • Član uredništva knjižnega programa pri Založbi Sophia

 • Član uredništva revije Borec

 • 2017: član ocenjevalne komisije na tekmovanju slovenskih dijakinj in dijakov v poznavanju sodobne zgodovine slovenskega naroda »Pot v prihodnost« (Gimnazija Franca Miklošiča)

 

Nagrade in štipendije

 • 2017: raziskovalna štipendija Štipendijskega sklada Ernst Mach (mentorica: dr. Marija Wakounig)
 • 2016: udeleženec desetdnevne poletne akademije Empire and Diversity. The Habsburg Monarchy in the long 19th Century (Univerza v Tübingenu)
 • 2015–2016: raziskovalna štipendija Štipendijske fundacije Republike Avstrije (akademska mentorica: dr. Marija Wakounig)
 • 2008: udeleženec poletne šole "History of Historiography" v okviru ESF programa Representations of the Past: The Writing of National Histories in Nineteenth and Twentieth-Century Europe (NHIST) (Köszeg, Madžarska, 1 teden)
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Zgodovina nacionalizma; zgodovina modernega begunstva in množičnih migracij; socialna zgodovina; zgodovina in epistemologija zgodovinopisja.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Kosi, Jernej. 2019. "Med državno zapovedanimi vojnimi napori in preživetvenimi strategijami podeželskega prebivalstva v času prve svetovne vojne. Primer sester Divjak.” Zgodovinski časopis 72: 118–137. 

Kosi, Jernej. 2018. »The Imagined Slovene Nation and Local Categories of Identification: ›Slovenes‹ in the Kingdom of Hungary and Postwar Prekmurje.« Austrian History Yearbook (v tisku).

Kosi, Jernej. 2017. »Mit iz učilnice. Kmečki upori v slovenskih učbenikih za pouk zgodovine 20. in 21. stoletja.« V Leukhup! Kmečko uporništvo v obdobju predmoderne. Zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije, ur. Sašo Jerše, 269–280. Ljubljana: Slovenska matica, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Brežice: Posavski muzej.

Kosi, Jernej in Rok Stergar. 2016. »Kdaj so nastali ›lubi Slovenci‹? O identitetah v prednacionalni dobi in njihovi domnevni vlogi pri nastanku slovenskega naroda.« Zgodovinski časopis 70: 458–488.

Kosi, Jernej.2013. Kako je nastal slovenski narod. Začetki slovenskega nacionalnega gibanja v prvi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Sophia.