Back to top

 

          dr. Peter Mikša, docent

 

                 kabinet:               109

               tel. št.:                 01/241 1194 

               elektr. naslov:     peter.miksa[at]ff.uni-lj.si

               govor. ure:          sreda, 10.0011.00

               povezave:          bibliografija; Academia.edu 

IZOBRAZBA
 • 2013: doktor znanosti s področja zgodovinopisja (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 2007: univerzitetni diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2011–: asistent za občo in slovensko sodobno zgodovino

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2017–: član ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva
 • 2015–: član ARRS raziskovalnega programa Slovenska zgodovina
 • 2013–2016: član ARRS raziskovalnega projekta Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941)
 • 2013–2014: član ARRS raziskovalnega projekta Ženske in prva svetovna vojna
 • 2011–2014: član ARRS raziskovalnega projekta Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih
 • 2010–2011: član ARRS raziskovalnega projekta Umeščenost mestnih elit na Slovenskem v regionalne družbene in gospodarske tokove v času od 13. do 16. stoletja
 • 2010–2011: član raziskovalnega projekta Towards a "Topography" of Tolerance and Equal Respect. A comparative study of policies for the distribution of public spaces in culturally diverse societies
 • 2009–2012: član ARRS raziskovalnega projekta Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem

 

 • 2018–: odgovorni urednik revije Retrospektive 
 • 2016–: področni urednik pri Novi Slovenski biografski leksikon (Ljubljana, ZRC SAZU)
 • 2015–: glavni urednik portala www.zgodovina.si
 • 2012–: član Raziskovalne skupine pri Planinski zvezi Slovenije
 • 2010–: glavni urednik portala www.friko.si
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Sodobna slovenska zgodovina; zgodovina športa; lokalna zgodovina; zgodovina turizma; raziskovanje alpskega področja.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Mikša, Peter, in Zorn, Matija. 2018. »Rapalska meja: Četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine.« V Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, uredili Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe (Historia, 25), 605–641. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Mikša, Peter, in Zorn, Matija. 2017. »The Julian Alps (Slovenia): between protection and "modernization" = Julijske Alpe (Slovenija): između zaštite i "modernizacije".« Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša​ 13, br. 13: 147–158.

Mikša, Peter. 2015. »"Da je Triglav ostal v slovenskih rokah, je največ moja zasluga" : Jakob Aljaž in njegovo planinsko delovanje v Triglavskem pogorju.« Zgodovinski časopis 69, št. 1–2, 112–123.

Mikša, Peter. 2013. »Prvi raziskovalci slovenskih gora in prvi dokumentirani pristopi nanje.« Zgodovinski časopis 67, št. 3–4: 390–405.

Mikša, Peter, in Golob, Urban. 2013. Zgodovina slovenskega alpinizma. Ljubljana: Friko.