Back to top

 

          dr. Sašo Jerše, izredni profesor 

 

               kabinet:               113

               tel. št.:                 01/241 1204

               elektr. naslov:     saso.jerse[at]ff.uni-lj.si

               govor. ure:          torek, 12.00–13.00 

               povezave:           bibliografija; Academia.edu

IZOBRAZBA
 • 2004: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1999: MA in Central European History (Central European University, Budimpešta)
 • 1998: univerzitetni diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

 • 2015: izredni profesor za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka
 • 2010: docent za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka
 • 2004: venia legendi za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka 
 • 1998–2004: mladi raziskovalec 

 

Daljša gostovanja v tujini

 • 2009–2010: Univerza v Gradcu
 • 2004–2005: Univerza v Bonnu

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2010–: član razikovalne skupine Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte der Habsburger Monarchie (Univerza na Dunaju, Inštitut za zgodovino)
 • 2004–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 

 • Član Slovenske matice
 • Član dunajskega Inštituta za proučevanje zgodovine zgodnjega novega veka (Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit)
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Politična in pravna zgodovina dežel Notranje Avstrije v zgodnjem novem veku; zgodovina reformacije in protestantizma; zgodovina političnih idej v zgodnjem novem veku; zgodovina historične misli; spominske študije.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Jerše, Sašo, ur. 2017. Leukhup! Kmečko uporništvo v obdobju predmoderne – Zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije. Ljubljana: Slovenska matica, ZRC SAZU, Posavski muzej Brežice.

Jerše, Sašo. 2017. »Slovenski kraji spomina. Pojmi, teze in perspektive zgodovinskih raziskav.« Zgodovinski časopis 71, št. 1–2: 246–267.

Jerše, Sašo. 2016. Im Schutz und Schirm des Reiches. Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert, Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, ur. Brigitte Mazohl, Bd. 110. Wien, Weimar, Köln: Boehlau Verlag.

Jerše, Sašo. 2013. »Glaube, Hoffnung, Herrschaft. Die ‚imaginaires politiques‘ Innerösterreichs im Zeitalter des religiös-politischen Konflikts.« Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 121: 352–373.

Jerše, Sašo. 2009. Vera in hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana: Slovenska matica.