Back to top

 

          Ana Jenko Kovačič, asistentka 

 

                 kabinet:               108

               tel. št.:                 01/241 1192

               elektr. naslov:     ana.jenko[at]ff.uni-lj.si

               govor. ure:          po dogovoru

              povezave:           bibliografija; Academia.edu

IZOBRAZBA
  • 2015: magistrica zgodovine (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
  • 2013: diplomirana umetnostna zgodovinarka (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  • 2016–: asistentka za slovensko in občo zgodovino srednjega veka
  • 2015–: mlada raziskovalka (mentor: akad. red. prof. dr. Peter Štih)

 

Raziskovalno in strokovno delo

  • 2018: sodelovanje pri evropskem projektu Noč raziskovalcev 2018 - Humanistika, to si ti!
  • 2016–2017: predstavnica Slovenije v COST akciji “New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe”
  • 2015–: članica ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Istra v srednjem veku; vidiki odnosov med škofom in mestno skupnostjo; pomožne zgodovinske vede.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Jenko Kovačič, Ana. 2019. "Javna oblast tržaških škofov v mestu Trst od sredine 10. do konca 13. stoletja skozi prizmo odnosov s tržaško komuno." Kronika 67 (3: Iz zgodvine Trsta): 367–382.

Jenko Kovačič, Ana. 2018. "Transkripcija poreške Liber iurium episcopalium I izpod peresa Mirka Zjačića: kritični komentar." Problemi sjevernog Jadrana 17: 35–51.

Jenko, Ana. 2016. “Opombe k življenju in delovanju blaženega Monalda.” Acta Histriae 24 (2): 189–202.

Jenko, Ana. 2014. “Opombe k srednjeveški arhitekturi beraških redov v Kopru.” Zbornik za umetnostno zgodovino 50: 47–64.