Back to top

 

Prejemniki priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2015/2016:

 

  • HUMANISTIKA: dr. RENATA KOMIĆ MARN, Strahlova zbirka v Stari Loki in njena usoda po letu 1918. Mentor: red. prof. dr. Matej Klemenčič;
  • JEZIKOSLOVJE: dr. MAJA BITENC, Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah. Mentor: red. prof. dr. Marko Stabej, somentorica: doc. dr. Karmen Kenda-Jež;
  • DRUŽBOSLOVJE: dr. BORUT MIKULEC, Evropeizacija izobraževanja in priznavanje rezultatov učenja. Mentorica: red. prof. dr. Sonja Kump, somentorica: izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec.

 

Fotografije s podelitve priznanj so na voljo tukaj.