Back to top

 

Prejemnika priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2016/2017:

 

  • HUMANISTIKA: dr. VANJA KOČEVAR, Vojvodina Kranjska v času Ferdinanda II. (1595–1637): Politična zgodovina osrednje slovenske dežele, mentor: izr. prof. dr. Boris Golec;
  • DRUŽBOSLOVJE: dr. PETER JANJUŠEVIĆ, Ocenjevanje tveganja za nasilno vedenje pri mladostnikih z vedenjskimi motnjami, mentor: izr. prof. dr. Robert Masten, somentor: izr. prof. dr. Gregor Sočan.

Fotografije s podelitve 

 

Slike: