Back to top

 

Šolnina

Šolnina za 4-letni doktorski študij

 

Šolnina za 4- letni doktorski študij za celoten program znaša 10.600,00 EUR, in sicer:

Šolnina za 1. letnik: 3.400 EUR

Šolnina za 2. letnik: 2.600 EUR

Šolnina za 3. letnik: 2.200 EUR

Šolnina za 4. letnik: 2.400 EUR.

 

Študent šolnino za posamezni letnik poravna v 3 obrokih:

  • 55 %  ob vpisu
  • 22,5 %  v mesecu februarju
  • 22,5 % v mesecu maju

Študent prejme račune v pdf obliki na elektronski naslov, naveden na prijavni dokumentaciji oz. na vpisnem listu. Vsi izdani računi so vidni v študentskem informacijskem sistemu. 

 

Šolnina za 3-letni doktorski študij

 

Šolnina za študente, ki so vpisani v 3-letni doktrorski študij in redno napredujejo, znaša skupno 10.500,00 EUR, in sicer 3.500,00 EUR za letnik študija.

Študent šolnino poravna v 3 obrokih:

  • 1.925,00 EUR do 30. 11. 2018
  • 787,50 EUR do 20. 2. 2019
  • 787,50 EUR do 20. 5. 2019

 

Več informacij je v ceniku za posamezno študijsko leto.