Back to top

Predstavitve tem doktorskih disertacij

Študent mora najkasneje do 21.12. v drugem letniku študija v Referat za doktorski študij predložiti prijavo teme svoje doktorske disertacije ter jo nato predstaviti članom Komisije za sprejmljanje doktorskega študenta in raziskovalni javnosti. Predstavitev vključuje predstavitev koncepta doktorske disertacije, raziskovalna vprašanja in hipoteze, predvideno metodologijo, predvidene vire ter izvedbeni načrt.