Back to top

GeograFF - zbirka monografij v tiskani obliki

 

 

GeograFF 23 - Implementation of sustainable mobility in education

 

Avtorji: Tatjana Resnik Planinc, Matej Ogrin, Mojca Ilc Klun, Kristina Glojek
Leto izida: 2017
Število strani: 137

 

 

 


 

Sustainable mobility is an approach to designing sustainable neighbourhoods, and therefore plays an important role in every society. Hence, this monograph is an important tool for all people with the power to introduce sustainability into the design of transport networks, since education is the starting point for everything. But, merely learning about sustainable mobility is not enough, what is needed is action on the ground. Slovenia, the green destination deserves it! (Ana Vovk Korže)

 

 

GeograFF 22 - Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline

 

Urednik: Darko Ogrin
Leto izida: 2017
Št. strani: 176 strani

 

 


 

Monografija Kamniška Bistrica – geografska podoba gorske doline predstavlja kompleksen in večplasten pogled na geografske značilnosti ene bolj zanimivih, a doslej tudi v geografskem pogledu redkeje raziskovanih slovenskih gorskih dolin. Predstavi, kako se je s svojimi naravnogeografskimi značilnostmi, preteklo rabo in dosedanjimi človekovimi posegi oblikovala zanimiva pokrajinska podoba doline, katere privlačnost stopnjuje še bližina mest z večjim številom rekreacije, neokrnjene narave, čistega zraka, zanimivih reliefnih oblik, vegetacije itd. željnih obiskovalcev. Ob številnih in raznovrstnih predlogih za nadaljnje posege bo pričujoča publikacija dala zelo dobre podlage za strokovne presoje o nadaljnjem razvoju doline, ki bo nedvomno moral izhajati iz priporočil po sonaravnem in okolju čim manj obremenjujočem razvoju. (Metka Špes)

 

 

GeograFF 21

Publikacija je v pripravi

 

 

GeograFF 20 - Trajnostna naravnanost kmetijstva v slovenskih regijah

 

GeograFF 19 - (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji

 

GeograFF 18 - Nitrogen Dioxide and Black Carbon Concentrations in Ljubljana

 

GeograFF 17 - Trajnostna mobilnost v procesu izobraževanja

 

GeograFF 16 - Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu

 

GeograFF 15 - Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji

 

GeograFF 14 - Onesnaženost zraka v Ljubljani

 

GeograFF 13 - Sonaravni razvoj Slovenije - priložnosti in pasti

 

GeograFF 12 - Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva

 

GeograFF 11 - High Mountain Areas and Their Resilience to Tourism Development

 

GeograFF 10 - Mali vodotoki in njihovo polplavno ogrožanje Ljubljane

 

GeograFF 9 - Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja

 

GeograFF 8 - Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade

 

GeograFF 7 - Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja

 

GeograFF 6 - The System of Indicators for Regional Development, Structure and Potentials

 

GeograFF 5 - Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji

 

GeograFF 4 - Države v razvoju - med okoljevarstvom in razvojnimi težnjami

 

GeograFF 3 - Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji

 

GeograFF 2 - Kmetijstvo v Mestni občini Ljubljana: relikt ali razvojni potencial

 

GeograFF 1 - Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani