Back to top

Zborniki in gradiva strokovnih posvetov in srečanj

 

Strokovni posvet Mesec prostora 2018: Zelena infrastruktura v praksi

 

Zelena infrastruktura v praksi: program in povzetki
Uredniki: Nejc Bobovnik, Simon Kušar, Irma Potočnik Slavič
Leto izida: 2018
Število strani: 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelena infrastruktura v praksi: gradiva

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti stroke in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami: program in izvlečki

 

Gorenjska v obdobju glokalizacije

 

 

 


Zborniki geografskih raziskovalnih taborov

 

 

Osrčje Prlekije: Trk tradicije in inovativnosti - Zbornik 20. geografskega raziskovalnega tabora

 

Uredniki: Tina Kmetec, Vanja Fabjan, Adam Gabrič, Špela Stanonik
Leto izida: 2017
Število strani: 155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postojna in Pivka: na vetrovni strani Postonjskih vrat, v deželi furmanov in zelenega krasa - Zbornik 19. geografskega raziskovalnega tabora

 

Uredniki: Miha Klemenčič, Tina Kmetec, Sara Košir, Maja Sirše
Leto izida: 2016
Število strani: 191

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodnja Savinjska dolina: v toku idej in doživetij po dolini zelenega zlata - 18. geografski raziskovalni tabor

 

Občina Škofja Loka: srednjeveško mesto v duhu prostora do časa - 17. geografski raziskovalni tabor

 

Občina Brežice: obmejnost kot priložnost brezmejnih možnosti - 16. geografski raziskovalni tabor

 

 

 


Poročila raziskovalnih projektov

 

 

Trajnostni razvoj varovanih obmocij – celostni pristop in aktivna vloga države

 

Po kreativni poti do znanja 2016/2017. Partnersko kmetijstvo v Brkinih: vsebinsko poročilo projekta

 

 

 

 

 

 


Priložnostne publikacije

 

 

Pogledi na trajnostni razvoj ob reki Vipavi v občini Miren-Kostanjevica

 

Urednik: Simon Kušar
Leto izida: 2016
Število strani: 19

 

 

 

 

 

 

 

Sodobni pristopi v planiranju poudarjajo vlogo »botom-up« oziroma pristopov »od spodaj navzgor«, ki v pripravo in izvajanje razvojnih strategij in projektov vključujejo različne deležnike: planerje, predstavnike lokalne skupnosti, zainteresirane javnosti (akademsko sfero, društva, civilne iniciative), posameznike in šole. Uporabniki prostora najbolje poznajo svoje potrebe in načrte. Če njihovi predlogi zaživijo v formalni obliki, potem je legitimnost takšnih dokumentov večja, kar je garant za njihovo uspešno uresničitev. Pred dobrim letom dni se je blizu izliva Vipave v reko Sočo začel proces »od spodaj navzgor«, ki so ga spodbudili člani Komisije za hidrogeografijo Zveze geografov Slovenije in člani Alumni kluba geografov Univerze v Ljubljani. Ideja o viziji za Vipavo in razvojnem svetu za Vipavo, ki je bila oblikovana na delavnicah z domačini, se je prelila v celotno porečje in se že odraža v projektnih predlogih za revitalizacijo reke Vipave in trajnostni prostorski razvoj v Vipavski dolini. K udejanjanju trajnostnega prostorskega razvoja lahko v veliki meri prispeva tudi Univerza s svojim znanjem, razvojem novih pristopov in neobremenjenimi inovativnimi predlogi študentov. Med študijskim letom 2015/2016 so študenti geografije večkrat obiskali območje Vipavske doline in v sodelovanju z domačini poskušali odgovori na številna praktična vprašanja povezana s trajnostnim prostorskim razvojem ob Vipavi: Kako izboljšali poplavno varnost? Katera območja ob reki Vipavi so primerna za razvoj rekreacije na vodi in ob vodi? Kje naj se trasirajo nove kolesarske poti? Kako vključiti zgodovinsko dediščino v razvoj novih turističnih produktov? Kako povezati lokalne proizvajalce in ponudnike različnih storitev? Kakšen pogled na razvoj ob reki Vipavi imajo domačini? Možne odgovore na ta in druga razvojna vprašanja predstavljamo v tej publikaciji. Naloga študentov je bila predvsem spodbuditi domačine, da bolj pogumno razmišljajo o prihodnjem razvoju ob reki Vipavi in z reko Vipavo. Upam, da so nalogo uspešno izpeljali. (Dr. Simon Kušar)

 

 

Priprava in izvedba geografskih terenskih vaj v Iški vasi

 

Mesec prostora - gradivo posveta