Back to top

Znanstvena revija DELA je periodična publikacija Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki izhaja od leta 1985. Namenjena so predstavitvi znanstvenih in strokovnih dosežkov slovenskih in mednarodnih avtorjev z vseh področij geografije in sorodnih strok. Revija je uvrščena v mednarodne baze (Scopus, CGP – Current Geographical Publications, GEOBASE, Central and Eastern European Academic Source, GeoRef, Russian Academy of Sciences Bibliographies, TOC Premier, International Bibliography of the Social Sciences, DOAJ, ERIH PLUS) in ima mednarodni uredniški odbor.

Avtorji se lahko odločijo za objavo znanstvenih prispevkov v treh jezikovnih različicah (slovenska, slovensko-angleška, angleška). Od leta 2000 izhajajo dvakrat letno v tiskani in elektronski obliki (http://revije.ff.uni-lj.si/Dela). Prispevke naj avtorji oblikujejo v skladu z navodili in pošljejo na elektronski naslov: dela_geo@ff.uni-lj.si.