Back to top

Raziskovalni center kot sestavni del Oddelka za geografijo deluje od leta 2002. Oddelek za geografijo je na Filozofski fakkulteti tako eden redkih, ki je uspel nadgraditi pedagoško delo tudi z organiziranim raziskovalnim delom. V obdobju skoraj 15 let delovanja Raziskovalnega centra je bilo v njem, za različno dolgo obdobje, zaposlenih zaposlenih več raziskovalcev. Od leta 2015 dalje je kot 100 % raziskovalka zaposlena dr. Barbara LAMPIČ, višja znanstvena sodelavka, prav tako pa je raziskovalno aktivna tudi večina preostalih pedagoških sodelavcev Oddelka.

Osrednja raziskovalna aktivnost članov Oddelka se izvaja v okviru programa Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (v letu 2016 sodeluje v programu 13 raziskovalcev), hkrati sodelavci vseskozi aktivno sodelujejo pri številnih nacionalnih ter mednarodnih raziskovalnih in aplikativnih projektih. Posebej velja izpostaviti vpetost raziskovalcev v projekte Ciljnega raziskovalnega programa (od leta 2010 dalje smo vodili oz. sodelovali pri kar 7 projektih CRP) in druge projekte/projektne naloge za uporabnike (največ za MOP, MKGP, ARSO, številne slovenske občine idr.), kjer se kaže velike aplikativna vrednost geografije (glej seznam projektov).

 

Raziskovanje na Oddelku za geografijo je interdisciplinarno naravnano. Sodelovanje z drugimi strokami in inštitucijami je naša dolgoletna praksa in tudi strateška prednost.

Izpostaviti velja tudi povezanost pedagoškega procesa z raziskovalnimi aktivnostmi; pri številnih aplikativnih projektih smo uspeli aktivno vključiti v delo tudi študente geografije, rezultati našega skupnega sodelovanja pa se kažejo v kvalitetnih projektnih rezultatih, katere odlikuje predvsem obsežno dodatno terensko delo.

 

 

Oglejte si zaključene in aktualne projekte v katerih sodelujejo člani Oddelka za geografijo.