Back to top

E-GeograFF - zbirka monografij v elektronski obliki

 

 

E-GeograFF 12 - Razvoj turistične destinacije na primeru občine Kamnik

 

Avtor: Dejan Cigale, Barbara Lampič
Leto izida: 2019
Število strani: 152

 

 

 


 

Delo predstavlja geomorfološko interpretacijo območja Zgornje Pivke s poudarkom na geomorfoloških značilnostih kraških kotanj Pivških jezer, kjer avtor v sinteznem delu raziskave povzema glavne geomorfološke in hidrološke značilnosti območja, ki so pomembne za morfogenetsko interpretacijo posameznih oblik. Delo kritično ovrednoti rezultate preteklih raziskav, hkrati pa poda novo interpretacijo nastanka kraških kotanj Zgornje Pivke in geomorfološki razvoj širšega območja, ki je prvič prikazan tudi s čudovitimi posnetki iz zraka.

 

E-GeograFF 11 - Dinarski kras: Severni Velebit

 

Avtor: Uroš Stepišnik
Leto izida: 2019
Število strani: 160

 

 

 


 

Pričujoča monografija je rezultat dolgoletnih raziskav Oddelka za arheologijo Univerze v Zadru in Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Obravnava kulturno, geomorfološko, glaciološko, naravovarstveno in vegetacijsko problematiko Severnega Velebita.

 

E-GeograFF 10 - Dinarski kras: plitvi kras Zgornje Pivke

 

Avtor: Uroš Stepišnik
Leto izida: 2017
Število strani: 116

 

 

 


 

Delo predstavlja geomorfološko interpretacijo območja Zgornje Pivke s poudarkom na geomorfoloških značilnostih kraških kotanj Pivških jezer, kjer avtor v sinteznem delu raziskave povzema glavne geomorfološke in hidrološke značilnosti območja, ki so pomembne za morfogenetsko interpretacijo posameznih oblik. Delo kritično ovrednoti rezultate preteklih raziskav, hkrati pa poda novo interpretacijo nastanka kraških kotanj Zgornje Pivke in geomorfološki razvoj širšega območja, ki je prvič prikazan tudi s čudovitimi posnetki iz zraka.

 

E-GeograFF 9 - Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije

 

Urednika: Barbara Lampič, Jernej Zupančič
Leto izida: 2017
Število strani: 138

 

 

 


 

Osnovni namen monografije je vsebinsko široko zasnovana geografska presoja potencialov, praks in omejitev Slovenije ter njenih regij z vidika koncepta trajnostnega razvoja. Avtorji iz različnih geografskih vsebinskih polj izhajajo iz razvojno-varovalne postavke, da vsebinsko troplastni (okoljski, ekonomski in družbeni) koncept splošnega in regionalnega razvoja predstavlja osnovnim geografskih strukturam potencialno optimalni prostorski koncept. Predlagajo uporabo geografskih gradnikov trajnostno sonaravnega regionalnega razvoja, kot so inovativne, prožne kmetije, prenovljena urbana območja, sanirana in v naselbinski sistem integrirana romska naselja, večplastno in trajnostno ovrednotenje geodiverzitete in geografsko polje regionalne in lokalne kakovosti življenja.

 

E-GeograFF 8 - Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo

 

E-GeograFF 7 - Regionalni viri Slovenije. Vodni viri Bele krajine

 

E-GeograFF 6 - Poledenitev Trnovskega gozda

 

E-GeograFF 5 - Razvijanje kompetentnosti bodočih učiteljev geografije na primeru učne strategije pojmovnih mrež

 

E-GeograFF 4 - Geomorfološke značilnosti Kočevskega Roga in Kočevske Male gore s poudarkom na fluviodenudacijskem površju

 

E-GeograFF 3 - Reliktni vršaji kontaktnega krasa

 

E-GeograFF 2 - Glaciokras Lovčena

 

E-GeograFF 1 - Udornice v Sloveniji