Back to top

Predstavitveni zborniki študijskih programov 2018/19

Predstavitveni zborniki veljajo za študente, ki se prvič vpisujejo v študijskem letu 2018/19.

 

Anglistika

Anglistika – dvopredmetni

Antični in humanistični študiji

Arheologija

Bibliotekarstvo in informatika

Bibliotekarstvo in informatika - dvopredmetni

Češki jezik in književnost – dvopredmetni

Etnologija in kulturna antropologija

Etnologija in kulturna antropologija - dvopredmetni

Filozofija

Filozofija  – dvopredmetni

Francistika  – dvopredmetni

Geografija

Geografija  – dvopredmetni

Germanistika

Nemcistika  – dvopredmetni

Grški jezik, književnost in kultura  – dvopredmetni

Italijanski jezik in književnost  – dvopredmetni

Japonologija

Japonologija  – dvopredmetni

Južnoslovanski študiji  – dvopredmetni

Kulture vzhodne Azije  – dvopredmetni

Latinski jezik, književnost in kultura  – dvopredmetni

Medjezikovno posredovanje

Muzikologija

Pedagogika in andragogika

Pedagogika in andragogika  – dvopredmetni

Polonistika  – dvopredmetni

Primerjalno jezikoslovje  – dvopredmetni

Primerjalno slovansko jezikoslovje  – dvopredmetni

Primerjalna književnost in literarna teorija

Primerjalna književnost in literarna teorija  – dvopredmetni

Psihologija

Rusistika  – dvopredmetni

Sinologija

Slovakistika  – dvopredmetni

Slovenistika

Slovenistika  – dvopredmetni

Sociologija  – dvopredmetni

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje  – dvopredmetni

Španski jezik in književnost  – dvopredmetni

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina  – dvopredmetni

Zgodovina

Zgodovina  – dvopredmetni