Back to top

Predstavitveni zborniki študijskih programov 2017/18

Predstavitveni zborniki veljajo za študente, ki se prvič vpisujejo v študijskem letu 2017/18.
 

 

Anglistika

Anglistika – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Antični in humanistični študiji

Arheologija

Bibliotekarstvo in informatika

Češki jezik in književnost – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Etnologija in kulturna antropologija

Etnologija in kulturna antropologija - dvodisciplinarni

Ethnology and Cultural Anthropology

Filozofija

Filozofija  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Francistika  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Geografija

Geografija  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Germanistika

Germanistik

Nemcistika  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Germanistik – Doppelfachstudium

Grški jezik, književnost in kultura  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Italijanski jezik in književnost  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Japonologija

Japonologija  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Južnoslovanski študiji  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Kulture vzhodne Azije  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Latinski jezik, književnost in kultura  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Medjezikovno posredovanje

Muzikologija

Pedagogika in andragogika

Pedagogika in andragogika  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Polonistika  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Primerjalno jezikoslovje  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Primerjalno slovansko jezikoslovje  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Primerjalna književnost in literarna teorija

Primerjalna književnost in literarna teorija  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Psihologija

Psychology

Rusistika  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Sinologija

Slovakistika  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Slovenistika

Slovenistika  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Sociologija  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Španski jezik in književnost  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

Zgodovina

Zgodovina  – dvopredmetni/dvodisciplinarni

History

History - dual-subject

Francistika z romanistiko - v študijskem letu 2017/18 se mesta na tem programu niso razpisala