Back to top

Prevedbe obveznosti za prehod iz starega v bolonjski študijski program

 

V skladu s potrjenimi spremembami študijskih programov so bile na seji Senata Filozofske fakultete dne 6. 7. 2016 in dne 16. 6. 2019 (dopolnitev) potrjene prenovljene prevedbe obveznosti za prehod iz starega v bolonjski študijski program.

 

Angleški jezik in književnosti enopredmetni

Angleški jezik in književnost dvopredmetni

Arheologija

Bibliotekarstvo - enopredmetni

Bibliotekarstvo - dvopredmetni

Češki jezik in književnost

Etnologija

Filozofija, enopredmetna

Filozofija, dvopredmetna, modul a

Filozofija, dvopredmetna, modul b

Francoski jezik in književnost

Geografija - enopredmetni

Geografija - dvopredmetni

Grški jezik in književnost - dvopredmetni

Hrvaški, srbski in makedonski jezik dvopredmetni

Italijanski jezik in književnost - dvopredmetni

Japonologija

Latinski jezik in književnost - dvopredmetni

Muzikologija enopredmetni

Muzikologija dvopredmetni

Nemški jezik in književnost enopredmetni

Nemški jezik in književnost dvopredmetni

Pedagogika enopredmetni

Pedagogika dvopredmetni

Poljski jezik in književnost dvopredmetni

Pedagoški modul

Prevajalstvo - medjezikovno posredovanje

Primerjalna književnost enopredmetni

Primerjalna književnost dvopredmetni

Primerjalno jezikoslovje - dvopredmetni

Primerjalno slovansko jezikoslovje

Psihologija

Ruski jezik in književnost - dvopredmetni

Sinologija

Slovaški jezik in književnost dvopredmetni

Slovenski jezik in književnost -enopredmetni

Slovenski jezik in književnost - dvopredmetni

Sociologija kulture

Sociologija dvopredmetni

Splošno jezikoslovje - dvopredmetni

Španski jezik in književnost dvopredmetni

Umetnostna zgodovina - enopredmetni

Umetnostna zgodovina - dvopredmetni

Zgodovina - enopredmetni

Zgodovina - enopredmetni sprememba od študijskega leta 2015-16

Zgodovina - dvopredmetni

 

 

Prevedbe pedagoško psihološki modul

Prevedbe splošno izbirni predmeti