Back to top

 

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe

 

Razpis za vpis

 

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 je objavljen tukaj

 

Prijava na razpis za vpis poteka prek portala eVŠ, navodila za prijavo so na voljo tukaj

 

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z prijavo za vpis so na voljo tukaj.

 

Kontakti za pomoč so na voljo tukaj.

 

Šolnina

 

Višina šolnine za posamezen študijski program je na voljo v ceniku FF za posamezno študijsko leto.

Študent šolnino poravna v enem ali v dveh obrokih.

 

Šolnino plačajo študenti:

izrednega študija

- rednega študija:

                 - ki že imajo pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj prvi stopnji (npr. diplomanti starih univerzitetnih študijskih programov);

                 - ki želijo spremeniti študijski program in so pred tem že ponavljali letnik ali spremenili študijski program na 1. stopnji;

                 - tuji državljani iz držav nečlanic EU in držav, s katerimi Slovenija nima podpisanega bilateralnega sporazuma.