Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Predmetnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Arheologija

 

Pojasnilo: P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno in terensko delo; natančneje pojasnjeno v učnih načrtih predmetov); KT – kreditne točke po evropskem sistemu kreditnih točk (ECTS; 1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta oz. študentke).

 

1. letnik

Kontaktne ure

KT

P

S

V

D

1. semester

165+

90+

75

0

30

Izbor 1 modula iz sklopa 'Arheološka obdobja'*

90+

90+

 

 

17*

Modul 1 – Prazgodovinska arheologija

 

 

 

 

 

Arheologija paleolitika in mezolitika – izbrana poglavja

30

30

 

 

5/6*

Arheologija neolitika in eneolitika – izbrana poglavja

30

30

 

 

5/6*

Arheologija kovinskih obdobij – izbrana poglavja

30

30

 

 

5/6*

Modul 2 – Antična arheologija

 

 

 

 

 

Klasična arheologija – izbrana poglavja

30

30

 

 

5/6*

Rimska arheologija – izbrana poglavja

30

30

 

 

5/6*

Epigrafika

30

30

 

 

5/6*

Modul 3 – Historična arheologija

 

 

 

 

 

Arheologija zgodnjega srednjega veka – izbrana poglavja

30

30

 

 

6

Arheologija mlajših obdobij – izbrana poglavja

30

30

 

 

6

Izbor 1 predmeta iz študijskih programov s področja zgodovine

60+

 

 

 

5

Arheološka stratigrafija in stavbna analiza

60

 

30

 

8

Arheološka keramologija

15

 

45

 

5

 

 

 

 

 

 

2. semester

180+

0+

150+

120

30

Teoretska arheologija

30

 

 

 

4

Terensko delo

 

 

60

120

6

Izbor 3 predmetov iz sklopa 'Dopolnilni predmeti':

90+

0+

90+

 

15

  • Latinski teksti

 

 

60

 

5

  • Daljinsko zaznavanje in geografski informacijski sistemi v arheologiji

15

15

30

 

5

  • Geoarheologija s pedologijo

30

 

30

 

5

  • Analize materialov

30

 

30

 

5

  • Arheološka geofizika

30

 

30

 

5

Zunanji izbirni predmet

60+

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Skupaj

345+

90+

225+

120

60

* Študent/ka mora obvezno napisati dve seminarski nalogi pri dveh od treh predmetov v modulu. Za vsako seminarsko nalogo dobi dodatno kreditno točko.

+ Ker gre za prosto izbiro, ni mogoče predvideti dejanske oblike in števila ur izvajanja.

 

2. letnik

Kontaktne ure

KT

P

S

V

D

3. semester

180+

90

0

10

30

Izbor 1 modula iz sklopa 'Arheološka obdobja'*

90+

90

 

 

17*

Modul 1 – Prazgodovinska arheologija

 

 

 

 

 

Arheologija paleolitika in mezolitika – izbrana poglavja

30

30

 

 

5/6*

Arheologija neolitika in eneolitika – izbrana poglavja

30

30

 

 

5/6*

Arheologija kovinskih obdobij – izbrana poglavja

30

30

 

 

5/6*

Modul 2 – Antična arheologija

 

 

 

 

 

Klasična arheologija – izbrana poglavja

30

30

 

 

5/6*

Rimska arheologija – izbrana poglavja

30

30

 

 

5/6*

Epigrafika

30

30

 

 

5/6*

Modul 3 – Historična arheologija

 

 

 

 

 

Arheologija zgodnjega srednjega veka – izbrana poglavja

30

30

 

 

6

Arheologija mlajših obdobij – izbrana poglavja

30

30

 

 

6

Izbor 1 predmeta iz študijskih programov s področja zgodovine

60+

 

 

 

5

Zunanji izbirni predmeti

90+

 

 

 

8

Magistrsko delo 1 (dispozicija)

 

 

 

10

5

 

 

 

 

 

 

4. semester

20

40

0

20

30

Upravljanje z arheološko dediščino

20

40

 

 

5

Magistrsko delo 2 (naloga in zagovor)

 

 

 

20

25

 

 

 

 

 

 

Skupaj

200+

130

0

30

60

* Študent/ka mora obvezno napisati dve seminarski nalogi pri dveh od treh predmetov v modulu. Za vsako seminarsko nalogo dobi dodatno kreditno točko.

+ Ker gre za prosto izbiro, ni mogoče predvideti dejanske oblike in števila ur izvajanja.