Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Zaključek drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Arheologija

 

Magistrski podiplomski študijski program Arheologija zaključite s pisnim magistrskim delom, ki ga izdelate pod mentorstvom izbranega visokošolskega učitelja ali učiteljice in ga obvezno tudi javno zagovarjate pred komisijo.

 

Mentorja in temo magistrskega dela morate izbrati najkasneje do začetka 4. semestra študija. 15. 6. v tekočem študijskem letu je zadnji rok za oddajo magistrskega dela mentorju v prvi pregled, če želi študent opraviti zagovor do konca septembra istega leta. 1. 9. v tekočem študijskem letu je zadnji rok za oddajo dela mentorju, po katerem popravki niso več mogoči.

 

Za prijavo teme izpolnite prijavni obrazec, ki ga podpišeta tudi mentor in morebitni somentor magistrskega dela in ga oddate v oddelčno tajništvo.

 

Pred prijavo teme morate napisati pisno dispozicijo magistrskega dela, s katero se morata strinjati mentor in morebitni somentor. Svoje soglasje označita s podpisom na obrazcu za prijavo magistrskega dela.

 

Veljavnost teme magistrskega dela je 2 leti od prijave.

 

Pri izdelavi magistrskega dela obvezno upoštevajte oddelčna Navodila za citiranje in Navodila za sestavo dispozicije magistrskega dela.

 

Podrobnejša navodila glede postopkov in zahtev v zvezi z izdelavo magistrskega dela in zaključkom študija najdete v fakultetnem Pravilniku o magistrskem delu in zaključku študija na študijskih programih druge stopnje. Pravilnike, tehnična priporočila in vse potrebne obrazce najdete na straneh Referata za magistrski študij.

 

POMEMBNO:

Če ima magistrska naloga podnaslov, naj glavnemu naslovu sledi dvopičje, podnaslov naj se začne z veliko začetnico.

Obrazci: