Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Študijska gradiva

 

Tukaj lahko dostopate do nekaterih učbenikov in študijskih gradiv. Več gradiv najdete v študentskem informacijskem sistemu.

 

Arheometrija (Arheološka geofizika)

Branko Mušič: Arheološka geofizika. I del: MAGNETNA METODA (študijski pripomoček)

Branko Mušič: Arheološka geofizika. II del: GEOELEKTRICNA METODA (študijski pripomoček)

Branko Mušič: Arheološka geofizika. III del: GEORADARSKA METODA (študijski pripomoček)

 

Arheologija okolja (Arheozoologija)

Irena Debeljak: Arheozoologija: študijsko gradivo za študente arheologije

Irena Debeljak: Osnove osteologije: študijsko gradivo za študente arheologije

Irena Debeljak: Postkranialni skelet: študijsko gradivo za študente arheologije

Irena Debeljak: Lobanja in zobje: študijsko gradivo za študente arheologije

 

Arheologija za javnosti

Jelka Pirkovič: Arheološko konservatorstvo in varstvo nepremične kulturne dediščine

Verena Vidrih Perko: Arheologija za javnost

Verena Vidrih Perko: Odgovornost muzejev do sodobne družbe

Verena Vidrih Perko: Razstava, temeljna oblika muzejske komunikacije

 

Zgodovina Starega vzhoda

Jasmina Osterman, Inga Vilogorac Brčić: Zgodovina Starega vzhoda