Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Klub alumnov Oddelka za arheologijo združuje diplomante, magistrante in doktorante Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med temeljna poslanstva kluba sodijo vzdrževanje in grajenje odnosov med oddlekom in njegovimi alumni po zaključku študija ter spodbujanje povezovanja, sodelovanja in komunikacije med vsemi generacijami arheologov. S svojimi aktivnostmi si prizadevamo k pripravi študentov na karierno pot po študiju, izmenjavi raznolikih in neprecenljivih izkušenj ter znanj, ki jih tekom svojega strokovnega dela pridobivajo alumni, kot tudi omogočanju oblik strokovnega izpopolnjevanja po študiju.

Slike: