Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Tutorstvo na Oddelku za arheologijo

 

Za pomoč pri študiju in vsestranskem razvoju naših študentov poteka na Oddelku za arheologijo študentsko in učiteljsko tutorstvo.

Namen študentskega tutorstva je olajšati mlajšim kolegom vključevanje v univerzitetno okolje. Tutor študent posreduje svojim tutorantom študijske in obštudijske informacije in jim pomaga pri problemih, vezanih na študij. Tudi tutor učitelj pomaga študentom pri reševanju problemov, vezanih na študij, svetuje mu pri izbiri neobveznih predmetov, pri odločitvah o praksi in študiju v tujini.

 

Študentje se lahko z vprašanji ali po pomoč obrnejo na sledeče osebe:

 

ŠTUDENTJE TUTORJI NA ODDELKU ZA ARHEOLOGIJO V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17: 

 

Matjaž Krašna, koordinator (mtja.krasna@gmail.com)

Luka Škerjanec (luka.skerjanec91@gmail.com)

Blažka Hlupić(blazka.hlupic@gmail.com)

Eva Dušak (eva.dusak14@gmail.com)

Zala Popič (zalapopic@gmail.com)

 

 

UČITELJI TUTORJI NA ODDELKU ZA ARHEOLOGIJO V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17:

 

Doc. dr. Simona Petru, koordinatorica (simona.petru@ff.uni-lj.si)

Doc. dr. Matija Črešnar (matija.cresnar@ff.uni-lj.si)

 

 

 

Dodatne informacije o tutorstvu na Filozofski fakulteti so na spletni strani:

http://www.ff.uni-lj.si/obStudiju/tutorstvo