Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Doktorski študij arheologije

 

Doktorski študij arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani poteka v sklopu interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje.

V sklopu istega programa je mogoč tudi študij (arheološke) heritologije.

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk, od tega 60 točk iz organiziranih oblik pouka in 120 točk iz individualnega raziskovalnega dela za doktorsko disertacijo.

Po uspešnem zaključku študija kandidat pridobi znanstveni naslov doktor / doktorica znanosti s področja arheologije oz. doktor / doktorica znanosti s področja heritologije.

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje.

Učni načrti predmetov.

 

Več informacij o študiju najdete na spletnih straneh Referata za doktorski študij.