Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Izredni študij

 

Na Oddelku za arheologijo izvajamo izredni študij na prvi in drugi stopnji le v majhnem obsegu (po 5 vpisnih mest), saj v njem vidimo zgolj možnost, omogočiti študij arheologije tudi tistim, ki si to res želijo, pa se niso uspeli vpisati po redni poti ali so že zaposleni.

Za izredne študente zato nimamo ločenih predavanj, temveč študij poteka v obliki individualnih konzultacij z učitelji izvajalci posameznih predmetov, v skupnem obsegu ene tretjine kontaktnih ur študijskega programa. Konzultacijske ure so organizirane v popoldanskem času po najavljenem urniku. Izjema je terensko delo (terenski pouk iz arheološke metodologije), ki poteka v strnjeni obliki 12 dni, praviloma v poletnih mesecih, in ga ni mogoče nadomestiti z individualnimi konzultacijami. Pri terenskem delu se izredni študentje obvezno priključijo rednim.

Izredni študentje lahko, če to sami želijo, obiskujejo predavanja, seminarje in vaje pri vseh predmetih skupaj z rednimi študenti.

Ko izredni študent uspešno opravi vse obveznosti za prvi letnik oz. izpolni pogoje za napredovanje v višji letnik, se lahko redno vpiše v drugi letnik.