Back to top

Študentska organizacija Filozofske fakultete (ŠOFF)

 

Primarna dejavnost UO ŠOFF (Upravni odbor Študentske organizacije Filozofske fakultete) je skrb za interesne dejavnosti študentk in študentov na različnih področjih (izobraževanje, kultura, mednarodno sodelovanje ipd.). V praksi to pomeni, da UO ŠOFF skrbi za večje, fakultetne dogodke in projekte (npr. Rdeča nit, Študentski dnevi, Filofest, Panathenaia – simpozij feminizma), medtem ko se na posameznih oddelkih obštudijske dejavnosti večinoma organizirajo v društvih ali preko tutorstva, UO ŠOFF pa te dogodke sofinancira.

UO ŠOFF predstavlja tudi nekakšno neformalno koordinacijo študentskih društev znotraj Filozofske fakultete.  Tako fakultetni kot oddelčni projekti, so nekaj, pri čemer lahko sodeluje vsak študent Filozofske fakultete. Upravni odbor se sestaja na sejah, ki so odprti za vse študente.

SESTAVA ŠOFF
  • 21 predstavnikov oddelkov;
  • 2 poslanca v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani;
  • 1 predstavnik Študentskega sveta Filozofske fakultete (ŠSFF).

 

UO ŠOFF tako sestavlja 24 članov. Za študente posameznih oddelkov je pomembna informacija, da ima vsak oddelek v UO ŠOFF enega predstavnika.

Mandat članov UO ŠO FF traja dve leti.

Na predsedstvo UO ŠOFF se lahko obrnete na soff.finance@gmail.com. Dejavnosti UO ŠOFF pa so vidne v zavihku "aktualno" in na facebook strani: https://www.facebook.com/sofful/?fref=ts

AKTUALNI PREDSTAVNIK ŠTUDENTOV ZGODOVINE V UO ŠOFF V ŠTUDIJSKEM LETU 2018–2020: