Back to top

Društvo študentov zgodovine Slovenije – ISHA Ljubljana

 

Društvo študentov zgodovine Slovenije – ISHA Ljubljana aktivno deluje in povezuje študente zgodovine na Oddelku za zgodovino že od leta 2002. Društvo je tudi ena od sekcij ISHE International (International Students of History  Association) in je tako vpeto v mednarodno mrežo študentov zgodovine. ISHA Ljubljana občasno sodeluje tudi z ostalimi študentskimi društvi s Filozofske fakultete, Študentsko organizacijo Filozofske fakultete ter Študentskim svetom Filozofske fakultete.

Društvo izvaja številne obštudijske aktivnosti, med katere sodijo:

 • Krajše in daljše ekskurzije (mdr. v Zagreb, Sarajevo, Beograd, Budimpešto, Prago, Bratislavo, Oglej, Gradež, Čedad, Beljak, Celovec, Salzburg, Gradec, Dunaj)
 • Filmski in filmsko-dokumentarni večeri (pogosto v sodelovanju s predavatelji z Oddelka za zgodovino)
 • Brucovanja za študente zgodovine
 • Zgodovinarski seminarji
 • Ogledi muzejskih razstav
 • Obiski različnih znanstveno-raziskovalnih institucij in arhivov
 • Raznovrstne učne delavnice
 • Družabni večeri

V društvo smo ponosni, da že od leta 1999 izdajamo strokovno revijo Klio. Revija je namenjena vsem študentom, ki se želijo preizkusiti v pisanju člankov. Ima svoj ISSN, vsaka številka pa je vnesena v sistem COBISS. Ureja jo odbor urednikov, ki opravlja lektorsko delo, imamo pa tudi lektorja za angleški in nemški jezik.

ČLANSTVO

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani društva redno sestankujejo enkrat na mesec na sestanku, ki ga skliče njen predsednik. Kdor ima interes, da bi se včlanil, se lahko obrne na člane vodstva ali pride na društveni sestanek ali dogodek.

VODSTVO

Društvo vodi Izvršni odbor, ki ga sestavljajo predsednik, tajnik, blagajnik in glavni ter odgovorni urednik revije Klio.

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA (20182020) 
 • Predsednik: Jaka Banfi
 • Tajnik: Erik Sever
 • Blagajničarka: Marko Bevc
 • Glavni in odgovorni urednik revije Klio: Ian Opara
ELEKTRONSKE POVEZAVE

 

Elektronski naslov društva

isha.ljubljana@gmail.com

 

Elektronski naslov revije Klio

revija.klio@gmail.com

 

Spletne strani

Uradna spletna stran: https://ishaljubljana.weebly.com/

Facebook stran: https://www.facebook.com/isha.ljubljana