Back to top

Obvezna literatura 2019/20

 

Obvezna literatura 2018/19 (za vse letnike, 1. stopnja)

 

DR. Irena SELIŠNIK (izvajalca dr. Andrej Rahten in dr. Andrej Studen)

Obvezna literatura

 • Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja (Ljubljana 2006)

D 7321

 • Janez Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Habsburški monarhiji : dunajski državni zbor in Slovenci (1848–1918) (Ljubljana 2006)

D 7423

 • Zgodovina Slovencev (Ljubljana 1979), str. 351–592 (Obvezno politična zgodovina, str. 351-361, 370-381, 385-414, 432-479, 492-526, 541-593 - ostalo priporočljivo)

D2200

 

Priporočena literatura

Politična zgodovina (izvajalec: Andrej Rahten):

 • A. J. P. Taylor, Habsburška monarhija 1809-1918  (Ljubljana 1956)

C 2403

 • Janko Pleterski, Študije o slovenski zgodovini in narodnem vprašanju (Maribor 1981)

D 4902/2

 • Jean-Paul Bled, Franc Jožef (Ljubljana 1990)

C 4606

 • Vasilij Melik, Slovenci 1848-1918. Razprave in članki (Maribor 2002)

D 4902/15

 • Andrej Rahten, Jugoslovanska velika noč. Slovenski pogledi na balkanski vojni (1912–1913) in jugoslovansko vprašanje  (Ljubljana 2012)

D 8377

 • Andrej Rahten, Prestolonaslednikova smrt. Po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata (Ljubljana 2014)

D 8577

 • Franc Jožef, ur. Gregor Antoličič (Ljubljana 2016)

D 8895

 

Socialna zgodovina (izvajalec: Andrej Studen)

MEŠČANSKA IN DELAVSKA STANOVANJSKA KULTURA

 

STUDEN, Andrej. Stanovati v Ljubljani : socialnozgodovinski oris stanovanjske kulture Ljubljančanov pred prvo svetovnovojno, (Studia humanitatis, Apes, 4). Ljubljana: ISH - Institutum studiorum humanitatis, 1995. 226 str., [16] str. pril., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6192-01-9. [COBISS.SI-ID 53956096] – Sklop Stanovanjska kultura – str. 121-159.

 C 5077

STUDEN, Andrej. Svetovi socialne neenakosti spalnic in spanja : k zgodovini postelje na Slovenskem v 19. in 20. stoletju. V: DIBIE, Pascal. Etnologija spalnice, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 1999, str. 291-340. [COBISS.SI-ID 879988]

 C 5338/7

 

MODERNIZACIJA NAČINA ŽIVLJENJA

 1. Dolgo stoletje meščanstva

(Urbanizacija prostora; Stanovanjski prostori in stanovanjski stili; Higienizacija urbaniziranih naselij, Postopen zaton noše in prodor mode; Prehrana in jedilna kultura)

 

STUDEN, Andrej. Modernizacija načina življenja. V: Slovenska novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije : 1848-1992. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga: Inštitut za novejšo zgodovino, 2005, str. 104-122. [COBISS.SI-ID 1978740]

D 7230/1

 1. 1918-1941

(Urbanizacija; Stanovanjska kultura; Stanovanjsko vprašanje; Izboljševanje higienskih razmer na podeželju; Prehrana prebivalstva, Oblačilni videz in moda)

 

STUDEN, Andrej. Modernizacija načina življenja : [gospodarski in socialni razvoj 1918-1941]. V: Slovenska novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije : 1848-1992. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga: Inštitut za novejšo zgodovino, 2005, str. 495-506. [COBISS.SI-ID 2048116]

D 7230/1

 

ZGODOVINA SMRADU

 

STUDEN, Andrej. Ko zabolijo nosnice : razmišljanje o straniščih in smradu v dolgem 19. stoletju. Ekon. ekohist., 2010, vol. 6, br. 6, str. 173-186. http://hrcak.srce.hr/file/92034. [COBISS.SI-ID 2825844]

STUDEN, Andrej. Stanovati v Ljubljani : socialnozgodovinski oris stanovanjske kulture Ljubljančanov pred prvo svetovnovojno, (Studia humanitatis, Apes, 4). Ljubljana: ISH - Institutum studiorum humanitatis, 1995. 226 str., [16] str. pril., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6192-01-9. [COBISS.SI-ID 53956096] – Poglavje Higienske razmere pred prvo svetovno vojno - str. 35-66.

 C 5077

 

HUDODELSTVO IN KAZNOVANJE OD RAZSVETLJENEGA ABSOLUTIZMA PA DO KONCA HABSBURŠKE MONARHIJE

 

STUDEN, Andrej. Rabljev zamah : k zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem od 16. do začetka 21. stoletja. V Ljubljani: Slovenska matica, 2004. 238 str., ilustr. ISBN 961-213-131-7. [COBISS.SI-ID 215803136] – Str. 87-113.

C 2344

 

MORALNA IN PATOLOŠKA ZGODOVINA ALKOHOLIZMA

 

STUDEN, Andrej. Pijane zverine : o moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi meščanstva, (Zgodovini.ce, 9). Celje: Zgodovinsko društvo, 2009. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-91222-9-7. [COBISS.SI-ID 248397568] – poglavja Ne spodobi se, da meščan pije (str. 47-59); Gremo na »arbajterkonjak« (str. 60-92); O pijanih zvereh ali o alkoholizmu in degeneraciji; Namesto epiloga: ekstremi oziroma duh uide iz stekleničke (str. 125-160)

 D 6968/9

 

Knjiga je na spletu:

Iščete – google – sistory

http://www.sistory.si/publikacije/napredno-iskanje

najdete pod monografije.

_____________________________________________________________

 

 

Rok Stergar: O opombah in citiranju

Rok Stergar: Leksikoni in enciklopedije

Walter Lukan: Kako napisati diplomsko delo

Marko Štuhec: Obča zgodovina zgodnjega novega veka

Božo Repe: Slovenci in sosedi - študijsko leto 2017/18

 

Seznam študijske literature 2017/18 - 1. stopnja

1.letnik

2.letnik

3.letnik