Back to top

 

Prejemniki študentske Prešernove nagrade Filozofske fakultete za leto 2011

Ime in priimek

Naslov

Oddelek

Mentor

SIMON BREZOVAR

Vpliv zavestnih in izvenzavestnih miselnih procesov na odločanje med multidimenzionalnimi alternativami

Oddelek za psihologijo

mentor: doc. dr. Grega Repovš

SIMON ČERNE

Translation of Slovene Diminutives into English (Prevajanje slovenskih manjšalnic v angleščino)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

mentorica: doc. dr. Eva Sicherl,

somentorica: izr. prof. dr. Andreja Žele

ALENKA DI BATTISTA

Nova Gorica in Velenje - Čudeža socialistične gradnje v drugi Jugoslaviji

Oddelek za umetnostno zgodovino in Oddelek za zgodovino

mentorja: izr. prof. dr. Matej Klemenčič in doc. dr. Bojan Balkovec, somentorica: doc. dr. Breda Mihelič (Urbanistični inštitut)

ROK DOVJAK

Srednji spol samostalnikov na -e v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA)

Oddelek za slovenistiko

mentorica: red. prof. dr. Vera Smole

SIMONA GOMBOC

Samouresničujoča se prerokba kot proces socialnega resničenja

Oddelek za psihologijo

mentor: izr. prof. dr. Vladimir Miheljak

VESNA KOBAL

Samski način življenja med stigmatizacijo in estetizacijo: reprezentacije samskosti v reviji Cosmopolitan

Oddelek za sociologijo

mentor: doc. dr. Roman Kuhar

DOMEN KRVINA

Glagolski vid in njegova uporaba na primeru ponavljalnosti (iterativnosti) v ruščini in poljščini v primerjavi s slovenščino (kontrastivno-komparativna analiza)

Oddelek za slavistiko

mentorici: red. prof.dr. Aleksandra Derganc in  doc. dr. Maria Wtorkowska

ALJA LAH

Dialog s sanjami - Fenomenološka raziskava

Oddelek za psihologijo

mentor: red. prof. dr. Janek Musek,

somentor: izr. prof. dr. Urban Kordeš

MAJA LAVRIČ

Balneum v podeželskih vilah v Sloveniji. Primer Mošnje pri Radovljici – poizkus rekonstrukcije.

Oddelek za arheologijo

mentor: izr. prof. dr. Bojan Djurić

KATJA LIHTENVALNER

Skupnostno izobraževanje za aktivno državljanstvo - Študija primera: skupnostno izobraževanje filipinskih domorodcev Aeta

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

mentorica: doc. dr. Nives Ličen,

somentorica: asist. Vesna Podgornik

ANDREJ LOVŠIN

Prevajanje učbenikov iz nemščine v slovenščino v drugi polovici 19. stoletja

Oddelek za prevajalstvo

mentorica: doc. dr. Tanja Žigon

POLONA MIKLAVC

Orgelski opus Johanna Pachelbla

Oddelek za muzikologijo, Oddelek za slovenski jezik in književnost

mentor: dr. Jurij Snoj

PETRA MRAKIČ

 

Preseganje pripovednega – simbolizem v novinarski fotografiji

Oddelek za umetnostno zgodovino in Fakulteta za družbene vede (smer novinarstvo)

mentor: izr. prof. dr. Primož Lampič,

somentor: asist. dr. Ilija Tomanić Trivundža

JAROSLAV OBU

Prepoznavanje kraških kotanj na podlagi digitalnega modela višin

Oddelek za geografijo

mentor: doc. dr. Marko Krevs,

somentor: doc. dr. Tomaž Podobnik

JAKA ORTAR

 

Tipizacija in regionalizacija slovenskih mrazišč

 

Oddelek za geografijo

mentor: izr. prof. dr. Darko Ogrin,

somentor: doc. dr. Matej Ogrin

ŽIGA PIRNAT

Iztožilniški rodilnik ob zanikanih prehodnih glagolih v baltoslovanščini

 

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Oddelek za slavistiko

mentorja: red. prof. dr. Alenka Šivic Dular in red. prof. dr. Marko Snoj, somentorica: red. prof. dr. Varja Cvetko Orešnik

KRISTINA SILAJ

Čefur v Sloveniji, Janez v Bosni: analiza prevodov romana Čefurji raus! Gorana Vojnovića v hrvaščino, srbščino in bosanščino

Oddelek za slavistiko

mentorica: doc. dr. Đurđa Strsoglavec

ADRIJANA BIBA STARMAN

Izobraževanje in usposabljanje bibliotekarjev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

mentor: izr. prof. dr. Primož Južnič,

somentor: red. prof. dr. Drago Žagar

MIHAEL ŠORLI

Discours idéologique dans la presse française: cas du Monde et du Figaro

- Ideološki diskurz v osrednjih francoskih dnevnikih: Le Monde in Le Figaro

Oddelek za romanske jezike in književnosti

mentor: doc. dr. Primož Vitez

URBAN ŠRIMPF

Prešernovo prevajalsko pero

Oddelek za prevajalstvo

mentorica: red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

IVA TONI

Uspešnost vojaške enote in podobnost miselnih modelov njenih članov

Oddelek za psihologijo

mentor: doc. dr. Grega Repovš

SABINA ZORČIČ

Grško in latinsko prevzeto besedje v slovenskem političnem diskurzu: Sociolingvistični in pragmatični pristop

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje,  Oddelek za klasično filologijo

mentorja: red. prof. dr. Albina Nećak Lük in red. prof. dr. Matjaž Babič