Back to top

Prejemnici Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani

 

MAJA SEVŠEK: Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij  Osrednjeslovenske statistične regije, mentorica: izr. prof. dr. Barbara Lampič (Oddelek za geografijo)

MIJA BON: Geolingvistična interpretacija primerjalnih frazemov v slovenskih narečjih na interaktivni jezikovni karti: Primerjalni frazemi s pomenom človeške lastnosti, mentorica: prof. dr. Vera Smole (Oddelek za slovenistiko)

 

Prejemnici Nahtigalove  nagrade Filozofske fakultete

ANJA BOŽIČ: »Niso namenjene v tisk, tebi velja njih obisk«: Neobjavljena dela dr. Joža Lovrenčiča – pesniška zbirka Nič Niče, kronika Brat Honorat in prevod Ovidijevih Metamorfoz, mentorja: doc. dr. David Movrin in doc. dr. Aleksander Bjelčevič (Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za slovenistiko)

LEJLA KOŠMRLJ: Prilagoditvene spretnosti, čustvene in vedenjske težave pri otrocih in mladostnikih z živčno-mišičnimi boleznimi, mentor: izr. prof. dr. Robert Masten (Oddelek za psihologijo)

 

Prejemnice in prejemniki dekanove nagrade Filozofske fakultete

 

KATARINA GOMBOC ČEH: Slovenska glagola moči in morati in njune ustreznice v stavčnih strukturah v ruskem in ukrajinskem jeziku; mentorja: doc. dr. Mladen Uhlik in prof. dr. Andreja Žele (Oddelek za slavistiko in Oddelek za slovenistiko);

DOMEN KRIŠTOFELC: Germanismen in der Mundart von Kropa / Germanizmi v kroparskem govoru; mentorica: izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk (Oddelek za germanistiko);

DANIEL EDUARDO LÓPEZ BONČINA: Interpretación sobre los rasgos hipertextuales y las formas de lectura en Rayuela de Julio Cortázar / Interpretacija hipertekstualnih značilnosti in načini branja v Ristancu Julija Cortázarja; mentorica: izr. prof. dr. Maja Šabec (Oddelek za romanske jezike in književnosti);

LARISA MAROLT: Improvizacija v glasbi Kadence v Koncertu za flavto v d-molu Wq 22 Carla Philippa Emanuela Bacha; mentor: prof. dr. Matjaž Barbo (Oddelek za muzikologijo);

LUCIJA MIRKAC: Biblija in slovenska katoliška lirika med letoma 1854 in 1900; mentorja: doc. dr. Aleksander Bjelčević in prof. dr. Vid Snoj (Oddelek za slovenistiko in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo);

DAVOR MLINARIČ: Prevladujoče predstave o slovenski srednjeveški zgodovini: Kako je razumljena preteklost v sodobni Sloveniji; mentor: prof. dr. Peter Štih (Oddelek za zgodovino);

ANAMARIJA ŠIŠA: Razvoj praks dejtanja v kapitalizmu: med delom in ljubeznijo; mentor: doc. dr. Primož Krašovec (Oddelek za sociologijo);

SARA UHAN: Geografski vidik prehranske enačbe na primeru Škofjeloškega hribovja; mentorica: izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič, somentor: izr. prof. dr. Darko Ogrin (Oddelek za geografijo)

LEA VLAHOVIČ: Jezikovnostilistična primerjava dveh slovenskih prevodov Flaubertove Madame Bovary in vprašanje zastaranja prevodov; mentorica: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar (Oddelek za prevajalstvo)

 

Fotografije s podelitve nagrad (foto: Uroš Škrjanc)