Back to top

 

 

Prejemnika študentske Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za leto 2011

 

Manja Žebre:

Glaciokras Lovčena

Oddelek za geografijo

mentor: doc. dr. Uroš Stepišnik

 

Luka Repanšek:

Old English in the Context of North Sea Germanic (Stara angleščina v odnosu do severnomorske germanščine)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

mentorica: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak