Back to top

 

Prejemniki študentske Prešernove nagrade Filozofske fakultete v Ljubljani za leto 2004

 

Ime in priimek

Naslov dela

Mentor

1

IZAR LUNAČEK
(Oddelek za filozofijo)

SMEH KOT ZAGATA SODOBNE FILOZOFIJE
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

prof. dr. Dean Komel

2

LEV CENTRIH
(Oddelek za sociologijo)

REVIJA PERSPEKTIVE IN SISTEMSKE SPREMEMBE V SLOVENIJI V PRVI POLOVICI ŠESTDESETIH LET 20. STOLETJA
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

prof. dr. Avgust Lešnik, mentor

prof. dr. Božo Repe, mentor

3

POLONA BALOH
(Oddelek za pedagogiko in andragogiko)

MOTIVI ODRASLIH ZA E-IZOBRAŽEVANJE
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

doc. dr. Nives Ličen

4

KATJA BAJC
(Oddelek za psihologijo)

RAZVOJ METOD IN PRISTOPOV ZA UGOTAVLJANJE RAZVOJNE RAVNI OTROKOVEGA GOVORA
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

red. prof. dr.Ljubica Marjanovič Umek, mentorica

doc. dr. Simona Kranjc, somentorica

5

ANJA SIMONIČ
(Oddelek za psihologijo)

PROCES ŽALOVANJA OB IZGUBI PARTNERJA GLEDE NA NAČIN SMRTI
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

prof. dr. Peter Praper, mentor

prof. dr. Onja Tekavčič Grad, somentorica

6

ALENKA VERDINEK
(Oddelek za zgodovino)

ATENTATI V JUGOVZHODNI EVROPI V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA IN ODMEVI NANJE V »SLOVENCU«, »SLOVENSKEM NARODU« OZIROMA »JUTRU«
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

doc. dr. Mitja Ferenc

7

IGOR SAPAČ
(Oddelek za umetnostno zgodovino)

RENESANČNA GRAJSKA ARHITEKTURA NA DOLENJSKEM IN V BELI KRAJINI
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

doc. dr. Matej Klemenčič

8

REBEKA VIDRIH
(Oddelek za umetnostno zgodovino)

UMETNOSTNI DISKURZ OD VASARIJEVIH ŽIVLJENJ UMETNIKOV DO GOMBRICHOVE ZGODBE O UMETNOSTI
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

doc. dr. Tine Germ, mentor

prof. dr. Lev Kreft, somentor

9

TINA MILAVEC
(Oddelek za arheologijo)

S-FIBULE V SLOVENIJI
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

prof. dr. Timotej Knific

10

ANJA TKALČIČ
(Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo)

SPOLNA ARTIKULACIJA PROSTORA V DOGOŠAH
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

prof. dr. Rajko Muršič

11

SEBASTIJAN BORKO
(Oddelek za geografijo)

POKRAJINSKOEKOLOŠKI VIDIK FRAGMENTIRANOSTI GOZDA V SLOVENIJI
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

prof. dr. Metka Špes

12

ŽIGA KOKALJ
(Oddelek za geografijo)

VREDNOTENJE POKRAJINSKOEKOLOŠKIH TIPOV SLOVENIJE V LUČI POKROVNOSTI IZDELANE S KLASIFIKACIJO SATELITSKIH POSNETKOV LANDSAT
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

prof. dr. Metka Špes

doc. dr. Krištof Oštir

13

MATEJA VOVK
(Oddelek za slovenistiko)

PESMI V PROZI RAZVOJ IN DEFINICIJA ŽANRA TER NJEGOVA POJAVNOST V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

prof. dr. Marko Juvan

14

ROBERT GROŠELJ
(Oddelek za slavistiko)

ANALIZA PRAVOPISA V PRIZRENSKEM PREPISU DUŠANOVEGA ZAKONIKA Z OZIROM NA PRAVOPISNO NORMO KONSTANTINA KOSTENEČKEGA
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

doc. dr. Vanda Babič

15

VARJA BALŽALORSKY
(Oddelek za romanske jezike in književnosti)

LES ROMANS DE CHRÉTIEN DE TROYES DANS L´OPTIQUE DES TROIS THÉORIES MODERNES DU ROMAN

ROMANI CHRÉTIENA DE TROYES V LUČI TREH MODERNIH TEORIJ ROMANA
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

prof. dr. Miha Pintarič

16

MONIKA KAVALIR
(Oddelek za anglistiko in amerikanistiko)

THE STRUCTURE OF THE VERBAL PHRASE WITHIN VARIOUS THEORETICAL FRAMEWORKS

ZGRADBA GLAGOLSKE BESEDNE ZVEZE V RAZLIČNIH SLOVNIČNIH TEORIJAH
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

prof. dr. Milena Milojević Sheppard

17

MARIJA NEŽA PIRC
(Oddelek za klasično filologijo)

OVIDIJEVA IGRA S HOMERJEM V 12. KNJIGI METAMORFOZ
povzetek v slovenščini
pdf

prof. dr. Marko Marinčič

18

LENA DUJC
(Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo)

ANALIZA SLOVENSKEGA PREVODA ROMANA E. ALBERTA CARACOL BEACH
povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

prof. dr. Boris A.Novak

19

INES JERELE
(Oddelek za bibliotekarstvo, informacijske znanosti in knjigarstvo)

TISKARSKI IN ZALOŽNIŠKI ZNAKI 16. STOLETJA KNJIGE IZ 16. STOLETJA HRANJENE V KNJIŽNICI FRANČIŠKANSKEGA SAMOSTANA NOVO MESTO
 povzetek v slovenščini in angleščini
pdf

prof. dr. Nataša Golob

20

DARJA FIŠER
(Oddelek za prevajalstvo)

UVAJANJE SODOBNIH PREVAJALSKIH TEHNOLOGIJ V NOVO PREVAJALSKO OKOLJE

doc. dr. Vojko Gorjanc, mentor

asist. dr. Špela Vintar, somentorica