Back to top

 

Prejemnici študentske Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za leto 2004

MAJA FESEL MARTINČEVIČ (Oddelek za psihologijo), z diplomskim delom PREUČEVANJE DELOVNE SAMOUČINKOVITOSTI: FAKTORSKI IN FACETNI PRISTOP,  mentorja prof. dr. Valentin Bucik in prof.dr. Argio Sabadin

povzetek v slovenščini in angleščini
pdf, 123 KB

ALENKA BARTULOVIĆ (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo) z diplomskim delom UČITI »ZGODOVINO«, RAZUMETI SODOBNOST, USMERJATI PRIHODNOST Analiza naracij o vojni na bosansko-hercegovskih tleh v učbenikih narodov Republike Bosne in Hercogovine, mentor prof. dr. Božidar Jezernik.