Back to top

100 knjižnih del

digitalni katalog knjižnice Oddelka za geografijo

 

Digitalni katalog 100 knjižnih del predstavlja pomembnejša dela, ki jih hrani knjižnica Oddelka za geografijo. Dela prestavljajo temelje za razvoj domače in tuje geografije ter pričajo o bogati preteklosti knjižnice in njenem poslanstvu v začetnih letih delovanja.

Katalog je razdeljen na tri sklope. V prvem so zbrana dela iz slovenske geografije, v drugem so dela iz svetovne geografije, v zadnjem sklopu so učbeniki. Vsak sklop je označen s svojo barvo, medtem ko so knjige nanizane glede na letnico izida - od najsterejše do najnovejše. Pri vsaki elektronski kopiji naslovnice oziroma platnice knjige je naveden osnovni bibliografski opis in kratek zapis vsebine.

 

Izbor in opise gradiva pripravili: Ida Knez Račič, Lucija Miklič Cvek in Darko Ogrin

Elektronske kopij naslovnic/platnic knjig pripravil: Uroš Taljat

Digitalni katalog postavila: Tina Vrabič

Lektoriranje: Miha Sever

Leto izdelave: 2019