Back to top

GEOGRAFIJA IZ KUHINJE

Začetki slovenske univerzitetne geografije so bili težki. Ni bilo primerno šolanega kadra, ni bilo primernih prostorov. Ampak v skladu z Darwinom, ne preživijo vedno najmočnejši, ampak najbolj prilagodljivi. Kuhinja v Kranjskem deželnem dvorcu, ki je bila namenjena geografiji, je očitno po Gavazzijevi  vzpodbudi hitro mutirala in se evolucijsko preobrazila v geografsko učilnico. Kje je geneza naše univerzitetne geografije? V kuhinji, opremljeni s štedilniki in pripadajočim inventarjem.