Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Prva stopnja

Prvostopenjski oziroma dodiplomski študij obsega dva programa: enopredmetnega in dvopredmetnega. Oba trajata 3 leta. Zajemata temelje primerjalne književnosti in literarne teorije, obravnavata zgodovino svetovne književnosti in slovensko književnost v mednarodnem literarnem kontekstu ter seznanjata z razmerjem literature do drugih umetnosti, pa tudi do humanističnih ved.

 

Razlika med programoma

Enopredmetni študijski program v večjem obsegu zajema področje slovenskega jezika in književnosti ter študente dodatno usposablja za razumevanje in rabo dveh tujih jezikov. Nasprotno je dvopredmetni študijski program namenjen povezovanju vsakokrat po dveh ved in njunih področij. Omogoča kombinacije z drugimi študijskimi programi, ki se poučujejo na Filozofski fakulteti (pogosto npr. s študijem slovenskega jezika s književnostjo, slovanskih, germanskih in romanskih jezikov s književnostmi, umetnostne zgodovine, filozofije, sociologije itn.), ali kombinacije s študijskimi programi nekaterih drugih fakultet Univerze v Ljubljani (Teološka fakulteta).

 

Vpis

Razpis za vpis v oba dodiplomska študijska programa je objavljen januarja v posebni publikaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Konkretnejše informacije o študiju je mogoče dobiti na dveh informativnih dnevih, ki ju Filozofska Fakulteta organizira februarja, podatke o potrebni vpisni dokumentaciji in vpisne obrazce pa v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani oziroma na spletni strani Univerze v Ljubljani. Informacije na Filozofski fakulteti posreduje tudi Referat za dodiplomski študij (, soba 35 v pritličju).

 

Za natančnejši opis obeh študijskih programov in njuna predmetnika ter za vpis in vpisne pogoje gl. povezave:

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija