Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

O oddelku

Začetki Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo segajo v leto 1925, ko je bila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ustanovljena katedra za primerjalno književnost.

Oddelek je edini za primerjalno književnost in literarno teorijo na slovenskih univerzah ter eno izmed središč razvoja slovenske literarne vede. Na njem je redno zaposlenih sedem predavateljev, bibliotekarka in tajnica, v pedagoško delo pa so vključeni tudi predavatelji in lektorji z drugih oddelkov Filozofske fakultete in drugih ustanov (npr. z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede pri ZRC SAZU) ter zunanji sodelavci.

 

Predstojnik oddelka:

red. prof. dr. Tone Smolej

e-naslov: tone.smolej@ff.uni-lj.si

Namestnica predstojnika oddelka:

red. prof. dr. Vanesa Matajc

e-naslov: vanesa.matajc@ff.uni-lj.si

 

 

Oddelčno tajništvo:

dr. Anja Mrak

e-naslov: anja.mrak@ff.uni-lj.si

telefon: 01/241 13 82

 

Oddelčna knjižnica:

dr. Seta Knop

e-naslov: seta.knop@ff.uni-lj.si

telefon: 01/241 13 83 

 

Naslov

Filozofska fakulteta
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana