Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Struktura in organizacija specialnega dela pedagoškega modula na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, ki ga vodi izr. prof. dr. Alenka Žbogar:

 

Pedagoški modul pri A. Žbogar obsega naslednje predmete:

•       PK2 Pedagoška praksa, ki jo sestavljajo:

  • 30 ur predavanj  iz Didaktike književnosti (ZS, pet.);
  • 30 ur seminarja iz Pedagoške prakse (ZS, tor.);
  • prakso na šoli (hospitacije, nastopi, PS): 15 dni, 3 tedne čim bolj strnjeno v času od marca do konca junija 2019 (Individualno si poiščete učiteljico mentorico, na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si  pred odhodom na prakso sporočite mentoričine kontaktne podatke, pri A. Mrak uredite zavarovanje, izpitna nastopa najavite 3 delovne dni vnaprej na gornji el. naslov. V primeru, da si sami ne zmorete poiskati mentorja, to do 15. 2. 2019 sporočite A. Žbogar, poiskali vam ga bomo mi. Več o tem na seminarju iz Ped. prakse.);

•       30 predavanj iz PK2 Književnost za šolsko rabo (ZS, pet.);

•       15 predavanj in 15 seminarja iz PK2 Kompetence pri pouku književnosti (PS, sre.).

 

Predmet PK2 Pedagoška praksa je torej sestavljen iz praktičnega dela usposabljanja na šoli v poletnem semestru in teoretičnega dela v zimskem semestru. Končna ocena pri tem predmetu zajema delne ocene, ki jih pridobite na:

•       praksi na šoli (PS, izvaja učiteljica mentorica na individualno izbrani šoli): ocenita učiteljica mentorica in podpisana; pri meni se z izdelanim Poročilom pedagoške prakse 18/19 oglasite takoj po končani praksi na šoli. V individualnem pogovoru bosva prakso refleksivno evalvirali.;

•       pisnem delu izpita iz predavanj iz Didaktike književnosti (ZS, pet., A. Žbogar, prijavite se lahko na poletne in/ali jesenske roke);

•       seminarjih (iz DK, PP) s pisno seminarsko nalogo, zagovarjano pred sošolci (ZS, tor., pet., A. Žbogar).

 

V zvezi s Pedagoško prakso imate od 5. 10. 2018 objavljene na visu objavljene še naslednje tri dokumente:

-          Pedagoška praksa za PK 2 18/19 – nekaj napotkov (PPT z 57 drsnicami, kjer pojasnjujem zgradbo, organizacijo, namen, cilje, vsebine itd. prakse);
-          Pismo mentorjem 18/19;
-          Poročilo o pedagoški praksi 18/19 (tj. dnevnik prakse na šoli, ki ga redno izpolnjujete in ga izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega s strani mentorja prinesete na individualni refleksivno-evalvacijski razgovor z A. Žbogar v času njenih govorilnih ur takoj po končani praksi).
 

Vsa nadaljnja navodila v zvezi s študijsko literaturo in seminarskimi obveznostmi pri pedagoških predmetih boste prejeli na prvem srečanju. Točni datumi prvih srečanj bodo objavljeni na oddelčni spletni strani.